Vi accelererar resan mot ett mer hållbart samhälle

Klimatförändringarna är vår tids största utmaning. Redan nu ser vi effekterna i form av ökande naturkatastrofer, smältande isar, förhöjd dödlighet till följd av värmeböljor, kollaps av livsavgörande ekosystem och förstörd matproduktion. Transportsektorn är en brännande del av problemet. Men istället för att enbart se det negativa vill vi bidra till att se möjligheterna i omställningen till ett bättre samhälle, med mindre luftföroreningar, förbättrad hälsa och en ljusare framtid för våra barn.

Enligt forskningen bör vi på global nivå halvera våra utsläpp från 2010 fram till 2030, och sedan nå netto noll redan år 2050, om vi ska hålla mänskligheten inom planetens gränser och klara oss undan de värsta konsekvenserna av klimatförändringarna. Detta är en oerhört tuff uppgift. Men det är en uppgift som vi måste ta oss an. En uppgift som vi är övertygade också kommer att föra med sig mängder av andra fördelar för hälsan och miljön när vi ställer om till mer hållbara samhällen.

Transportsektorn spelar här en nyckelroll. Globalt står transporter för nästan 37% av världens koldioxidutsläpp. I Sverige är den siffran idag cirka 30%, motsvarande 15 miljoner ton CO2 (SCB, 2020). Den största delen av detta representeras av personbilar. Inom EU står bilar för 60,6% av växthusgasutsläppen från transporter, se bild.