Aktieägarna i Eways AB, org.nr 556167-9720, (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma (ny ledamot) torsdagen den 23 maj 2024 kl. 10:00 i Bolagets lokaler på Invernessvägen 2, vån. 6, i Stocksund.

Se bifogad dokumentation.

 

Kallelse EGM maj 2024 – Eways

Fullmaktsformulär EGM maj 2024 – Eways