Du har säkert hört ordet förut. Men vad innebär det egentligen? Och hur fungerar det? Finns det olika typer av lastbalansering för elbilsladdning? Vi reder ut begreppen!

Hur fungerar lastbalansering?

Lastbalansering är en teknik som används för att fördela den effekt som finns tillgänglig på ett smart sätt mellan elbilsladdning och andra behov så att inga säkringar går i fastigheten.

Olika säkringsstorlekar

Elen in till varje fastighet är säkrad upp till en viss nivå. Huvudsäkringen är till för att skydda mot överbelastning i din elanläggning, där storleken i Ampere (A) bestämmer hur mycket ström du kan använda i huset samtidigt.

Ett vanligt hushåll är normalt säkrat till 20-25 Ampere, medan större fastigheter oftast har en högre säkringsstorlek. När man använder el till kylskåp, värmegolv, lampor och elbilsladdning utnyttjas en del av den tillgängliga strömmen. Använder du för mycket ström eller om elanläggningen går sönder så stänger huvudsäkringen av strömmen – dvs ”proppen går”.

Har du t.ex. en villa där du laddar elbilen samtidigt som du dammsuger, har på spisen och värmegolvet så riskerar proppen att gå. Samma sak gäller om vi har en fastighet med 20 laddstationer för elbilar. Om alla dessa laddplatser används finns det stor risk att säkringen i fastigheten inte kommer att räcka till och proppen går. Det är just denna problematik som lastbalansering löser!

 

Rätt lastbalansering för elbilar

Om alla bilar skulle ladda på maximal effekt skulle säkringsstorleken för fastigheten behöva vara mycket större, vilket är kostsamt. Med hjälp av lastbalansering ser man till att alla bilar laddar på maximal tillgänglig effekt, utan att behöva höja säkringsstorleken, samtidigt som man ser till att proppen i huset inte går.

Men, det finns olika typer av lastbalansering:

Sharing is caring – Enkel, omtyckt och prisvärd tjänst

Denna typ av lastbalansering passar ofta väldigt bra i bostadsrättsföreningar och samfällighetsföreningar. Kostnaden och administrationen för tekniken är minimal.

  • Två bilar som laddar på samma laddstation delar på tillgänglig effekt
  • Effekten mellan bilarna styrs lokalt i laddstationen och kan ställas in och ändras via molnet
  • När ena bilen laddat färdig får den andra bilen all effekt

 

Statisk lastbalansering – Rättvist och lika för alla

Den statiska lastbalanseringen är något mer avancerad och lämpar sig bra för större parkeringsplatser som har många laddstationer.

  • Laddplatserna på parkeringen delar på en tilldelad maximal effekt som kan vara lika med storleken på huvudsäkringen.
  • Laddar bara några få får dom alla full effekt. Blir det fler så dras laddeffekten ner på varje laddplats.
  • Blir det väldigt många ställs bilarna i kö – den som kommer sist får vänta tills någon annan har laddat klart.

 

Dynamisk lastbalansering – Utnyttja fastighetens fulla kapacitet

Den dynamiska lastbalanseringen tar även hänsyn till övriga förbrukare i fastigheten och tilldelar hela tiden den effekt till laddplatserna som fastighetens elmatning orkar med.

  • Laddplatserna på parkeringen delar på det som finns kvar när fastighetens övriga förbrukare har tagit sitt.
  • På så sätt kan man utnyttja den elmatningen in till fastigheten på ett optimalt och kostnadseffektivt sätt.
  • På natten när fastighetens övriga förbrukning sjunker stiger den effekt som tilldelas laddplatserna.

 

 

Vi erbjuder alla dessa typer av lastbalansering och berättar gärna mer för er!

Kontakta oss på 010-121 94 00 för mer information.