Om Eways webbplats

Webbplatsens innehåll
Eways webbplats innehåller information om Eways AB, aktuella nyheter samt produkter och tjänster. Webbplatsen erbjuder även möjlighet att prenumerera på nyheter, samt att skicka in ansökan om arbete.

Upphovsrätt
Text- och bildmaterial på webbplatsen får inte användas utan Eways ABs godkännande. Eways AB är upphovsman till texter och foton.

Kakor (cookies) på webbplatsen
En kaka (cookie) är en bit information som lagras på din dator. De kan lagras under en viss tid (s.k. permanent kaka) eller tillfälligt under besöket på webbplatsen (s.k. sessionskaka). Denna hemsida använder kakor för att ge dig som besökare en bättre upplevelse på hemsidan. Följande kakor används på hemsidan:

_gaGoogle
_gatGoogle
_gidGoogle
cookiebarCookiebar
selectedCarIDBilväljare
selectedCarNameBilväljare
selectedCarURLBilväljare
tk_aiTracking/Marknadsföring
woocommerce_cart_hashWoocommerce
woocommerce_items_in_cartWoocommerce
wordpress_sec_WordPress
wordpress_test_cookieWordPress
wp-settings-1WordPress
wp-settings-time-1WordPress
wp_woocommerce_session_WordPress

 

Hur du kan blockera/radera cookies

Du kan blockera cookies genom dina webbläsarinställningar så att webbläsaren automatiskt nekar lagring av cookies eller informerar dig varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Du kan också radera lagrade cookies i din webbläsare. Exakt hur detta går till skiljer sig åt mellan olika webbläsare och du kan läsa mer om detta i instruktionerna till din webbläsare eller i hjälpfunktionen som de flesta webbläsare har. Mer information om hur du hanterar och tar bort cookies finns även på följande webbplats: www.aboutcookies.org. Observera att en blockering av cookies kan resultera i att du inte får tillgång till alla sidor och funktioner på vår webbplats. Det kan även komma att försämra din användarupplevelse.

Cookies som placeras av tredje part

På webbplatsen kan innehåll och delningsverktyg bäddas in från olika sociala nätverk, t.ex. Facebook eller Instagram. Dessa nätverk/leverantörer kan använda och placera cookies på vår webbplats. Vi har inte åtkomst till, och kan inte heller styra över, dessa cookies eller de personuppgifter och andra uppgifter som de samlar in. Du behöver därför kontrollera dessa nätverks/leverantörers webbplatser för att få ytterligare information om hur de hanterar cookies, vilken information de samlar in och hur du kan radera dem.

Personlig integritet
För oss på Eways är den personliga integriteten hos de individer som vi på olika sätt interagerar med mycket viktig. Vårt mål är att de ska känna sig trygga när vi behandlar deras personuppgifter. I vår roll som personuppgiftsansvarig ser vi därför till att tillämplig lagstiftning om skydd för dessa uppgifter alltid följs.

Tillämpningsområde
Detta integritetsmeddelande gäller för Eways all användning av personuppgifter inom ramen för vår verksamhet i förhållande till de som lämnar personuppgifter till oss eller de vars personuppgifter vi erhåller från andra källor.

Insamlade personuppgifter
De personuppgifter vi samlar in lämnas huvudsakligen i samband med att personer interagerar med oss samt när de på ett eller annat sätt representerar en leverantör, avtalspart eller samarbetspartner till Eways. Det kan t.ex. vara kontaktuppgifter och information om hur de använder vår webbplats. Ibland hämtar vi även in uppgifter från andra källor såsom rekryterare och avtalspartners.

Vår användning och delning
Vi använder personuppgifter för att på bästa sätt kunna fullgöra vårt uppdrag. Personuppgifter används för syften såsom:

Administration och fullgörande av avtal
Rekrytering
Möjliggöra kommunikation med individer i vår omvärld
Vi använder inte personuppgifter i något annat oförenligt syfte och sparar dem bara så länge som de är nödvändiga eller så länge som krävs enligt lag och föreskrift.

Vi kan i vissa fall komma att lämna ut personuppgifter till företag som vi samarbetar med, exempelvis elinstallatörer för utförande av elinstallationsarbeten hos dig som kund, eller samarbetspartners varifrån du blivit länkad till Eways.se. Vi kommer inte att sälja personuppgifter till någon annan.

Dina rättigheter
Om du tillhör dem som vi interagerar med, så har du rätt att få information om vilka personuppgifter vi använder om dig och vad vi gör med dem samt till viss kontroll över dina uppgifter. Du har därför rätt att i vissa fall få ut dina uppgifter eller att få dem rättade, raderade, blockerade eller flyttade. Du har även rätt att invända mot vissa typer av användning av dina uppgifter eller återkalla ditt samtycke till att de används. Om du tycker att vi använt dina uppgifter på ett otillåtet sätt har du alltid rätt att klaga hos Datainspektionen.

Kontaktuppgifter
Om du har några frågor om detta Integritetsmeddelande, vår användning av dina personuppgifter eller om du vill använda dig av dina rättigheter kan du kontakta oss på följande sätt:

Eways AB
Invernessvägen 2, 6 tr
182 76 Stocksund

mail: info@eways.se
Telefonnummer: 010-121 94 00