Allmänt

Följande köpvillkor gäller från och med 2022-12-20.

Köpvillkoren utgör tillsammans med din beställning, som bekräftats genom en orderbekräftelse, avtalsunderlaget för köpet. Köpvillkoren och annan information på eways.se finns bara på svenska.

För att kunna handla på eways.se måste du ha fyllt 18 år.

Dessa villkor gäller när du som konsument gör köp på eways.se. Om du handlar genom ett företag gäller istället eventuella andra överenskomna köpvillkor eller den svenska köplagen (1990:931).

Där det i dessa köpvillkor ställs krav på skriftlig dokumentation uppfylls detta genom e-post, sms, brev eller liknande.

1. Parter

”Säljaren” är: Eways AB som säljer varor på eways.se. ”Säljaren” benämns nedan som ”vi”, ”oss” eller ”säljaren”.

Kontaktuppgifter till Eways AB:
Org.nr. 556167-9720
Adress till huvudkontoret: Invernessvägen 2, 6 tr, 182 78 Stocksund, Stockholms län
Telefon till kundtjänst: 010 – 121 94 00

Köparen är: den person som är angiven som köpare i beställningen, och benämns nedan som ”du”, ”dig”, ”din” eller ”ditt”.

2. Din beställning

När vi mottar din beställning bekräftar vi beställningen och skickar automatiskt en orderbekräftelse till dig på den e-postadress du har angett. Läs noggrant igenom orderbekräftelsen när du får den, och kontrollera att orderbekräftelsen överensstämmer med beställningen.

Avvikelser mellan din beställning och orderbekräftelsen betraktas som ett nytt erbjudande från oss, som du kan godta eller tacka nej till. Om du har beställt mer än en produkt kan det förekomma att du får produkterna i separata försändelser.

Vi förbehåller oss rätten att annullera din beställning eller en del av den om produkten är slutsåld. Om en produkt är slutsåld får du ett meddelande om det, eventuellt tillsammans med information om vad vi kan erbjuda istället. Du får möjligheten att godta vårt nya erbjudande med de ändringar vi anger jämfört med din beställning, eller helt annullera beställningen. Vidare förbehåller vi oss rätten att annullera beställningar avsedda för vidareförsäljning.

Om ett skriv- eller tryckfel av betydande omfattning har förekommit från säljarens sida, i annonser och dylikt och/eller i webbutiken, som är större än 15 % av det normala försäljningspriset, kan säljaren ensidigt ändra, ta bort eller avvisa beställningen. Det gäller även om kunden har fått en orderbekräftelse eller liknande.

Vi har möjlighet att göra ändringar fram till dess att varan skickas från vårt lager. Om varan har skickats från vårt lager måste du använda ångerrätten.

Eways AB tar inget ansvar för att huvudsäkringarnas kapacitet är tillräcklig i kundens fastighet.

Om det finns solceller eller annan utrustning som påverkar installationen av laddstation i ditt hem, behöver du meddela oss detta vid köptillfället.

Om du vill ringa oss kan du kontakta Eways kundtjänst på 010 – 121 94 00.

3. Installerat & klart

Eways är ett auktoriserat Elinstallationsföretag och vi samarbetar endast med auktoriserade Elinstallationsföretag. Vi har både egna installatörer men även externa installatörerna som är anställda hos företag med auktorisation hos Elsäkerhetsverket och har egna kontrollprogram. De följer Elsäkerhetslagen 2016:732 och är utsedda att vara elsäkerhetsledare för egna arbeten och har tillräckliga kunskaper för detta. Se Elsäkerhetsverkets föreskrift ELSÄK-FS 2006:1 och i förekommande fall svensk standard SS-EN 50110-1. Våra kunder kan själva kontrollera detta på www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner

Vid installerat & klart så levererar vi i enlighet med orderbekräftelsen som du fick vid beställning. Arbeten utöver detta utförs enligt vår prislista för installationsarbeten.

4. Betalning

När du handlar på Eways.se är det Eways AB som hanterar betalningen. Vid frågor om betalning kan du kontakta Eways kundtjänst på 010 – 121 94 00.

Alla priser på eways.se är inklusive moms. Orderöversikten inkluderar alla kostnader förknippade med varan, som exempelvis porto, frakt, emballage etc.

Vi fakturerar efter leverans eller installation och fakturan från oss skickas av Avida Bank till dig. Betalningsvillkoren är 15 dagar netto för privatpersoner och 30 dagar netto för företag om inget annat har avtalats.

Observera att du alltid måste ange ett fullständigt personnummer eller organisationsnummer vid köp med faktura.

Vid utebliven betalning tas dröjsmålsränta ut enligt gällande svensk lag om räntor vid försenad betalning (Räntelagen 1975:635). Avgifter kan även komma att tas ut enligt svenska lagar för inkasso (Inkassolagen 1974:182) samt (Lag om ersättning för inkassokostnader m.m. 1981:739).

Vid abonnemangsköp då ett avtalat belopp exempelvis ska dras varje månad, lagras dina betalningsuppgifter krypterat och säkert hos vår betalningsförmedlare och kan endast användas av vår leverantör för att genomföra transaktionen. Samtycke till detta inhämtas också under köpprocessen.

5. Öppet köp

Eways lämnar 30 dagars öppet köp från köptillfället på ej installerad hårdvara. Produkter levererade av Eways kan returneras till Eways via post. Undantag är produkter med abonnemang eller tjänster som ej kan returneras.

Skicka varor i retur 

Varan ska returneras till vårt returcenter:

Eways
Invärnessvägen 2
182 78 Stocksund

Produkten ska skickas tillbaka till oss (med spårningsnummer), om möjligt i originalemballaget. Köparen står för fraktkostnaden vid retur. Ordern krediteras och du får tillbaka det belopp du eventuellt har betalt.

6. Leverans och försening

Leveransen av produkterna sker på det sätt som står angivet på orderbekräftelsen. Vi bär risken för produkterna tills de övertas av dig, det vill säga när du har fått produkterna i din besittning.

Vid hemleverans bör du tänka på att du själv har ansvar för att ta in produkterna i bostaden och att du måste vara på plats för att ta emot varorna. Vi kan kräva legitimation innan vi överlämnar varorna.

Våra hemleveranser utfärdas endast till platser där vi kan nå fram till leveransadressen med våra bilar, på farbar väg.

Om leveransen av produkterna blir försenad ger vi dig information så fort vi har kunskap om det liksom information om, och eventuellt när, leverans kan ske, eller om produkten (produkterna) är slutsåld(a).

Om du har beställt mer än en produkt kan det hända att du får produkterna i separata försändelser.

Om du vill ha mer information om dina rättigheter och skyldigheter vid köp kan du söka på dessa lagar på www.hallakonsument.se

7. Reklamation

Efter att du har tagit emot produkterna rekommenderar vi att du så snart som möjligt undersöker om leveransen motsvarar orderbekräftelsen, om produkterna har blivit skadade under transporten eller om produkterna annars har fel eller brister.

Om produkterna har fel eller brister kan du beroende på omständigheterna kräva att felet åtgärdas, kräva ny leverans, prisavdrag, ersättning eller att köpet hävs. Köparen kan kräva omleverans eller att få varan reparerad om detta kan ske utan oskälig kostnad för säljaren. Anmälan om fel och brister hos produkterna kan göras till oss muntligen eller skriftligen. Det måste ske inom rimlig tid efter att du har upptäckt eller borde ha upptäckt felet eller bristen. Du har dock alltid minst två månaders reklamationstid. Vi rekommenderar av bevisskäl att du skickar in reklamationen till oss skriftligen. Rätten att reklamera gäller i tre år efter att du tog emot produkten, om inte annat följer av en garanti eller liknande utfästelse. Reklamationen måste riktas mot säljaren, det vill säga Enviroways AB. Vid köp genom företag med eller utan installation gäller Avtal 90.

8. Ångerrätt

Den svenska lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler ger dig rätt att ångra ditt köp. Ångerrätten gäller för varor och enskilda tjänster. Ångerrätten förutsätter att du senast inom 14 dagar efter att du har tagit emot leveransen meddelar säljaren att du vill använda ångerrätten, i första hand genom att skriftligen meddela säljaren via brev, e-post eller sms med ordernumret som referens.

För att kunna använda ångerrätten måste produkten returneras till oss i det närmaste samma mängd och skick som när du mottog den. Säljaren har rätt till ersättning för bl.a. värdeminskning som beror på att köparen har hanterat varan i större omfattning än nödvändigt. Alla produkter ska returneras till säljaren inom rimlig tid, senast inom 14 dagar från ditt meddelande om utövande av ångerrätten. Eventuell fraktkostnad för returen betalar du själv.

Säljaren är skyldig att betala tillbaka hela köpeskillingen, inklusive frakt för försändelsen, expeditionsavgift, tullavgifter, postförskott etc. Återbetalning ska ske senast 14 dagar från den dag då säljaren tog emot köparens meddelande förutsatt att Eways inom denna tid fått varan i retur.

Produkten skickas tillbaka till oss (med spårningsnummer), om möjligt i originalemballaget.

9. Personuppgifter

Vid köp från oss kommer vi att behandla dina personuppgifter. För fullständig information om Eways behandling av personuppgifter, vänligen se vår Integritetspolicy.

10. Tvister

Parterna ska försöka lösa eventuella tvister i godo. Som konsument kan du dock alltid hänvisa en eventuell tvist till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN). Du kan kontakta ARN antingen via deras hemsida www.arn.se eller per post:

Allmänna Reklamationsnämnden
Box 174
101 23 Stockholm

Parter i ärendet är säljaren, det vill säga Enviroways AB. Alla tvister ska lösas enligt svensk rätt. Om ärendet dras inför domstol ska det avgöras i din (köparens) domsaga, det vill säga normalt i närheten av din boendeort.

11. Abonnemang

Om du har tecknat ett abonnemang, till exempel Eways laddkort, eller en produkt med abonnemang godkänner du Eways villkor. Du måste ha fyllt 18 år för att kunna beställa abonnemang.

12. Kontakt

Om du vill veta mer information om någon punkt ovan så kan du kontakta oss här: info@eways.se, +46 10 121 94 00