Fastighetsbolaget Amasten har ingått ramavtal med laddoperatören Eways för etablering av smarta laddlösningar och tjänster för elbilsladdning till Amastens hyresgäster.

Vi ser i våra undersökningar att våra hyresgäster vill bidra till att minska koldioxidutsläppen och därför jobbar vi hårt med att möjliggöra för våra hyresgäster att på olika sätt leva mer hållbart. Elektrifiering av transporter är en del av det. Jag är själv ägare till bil med sladd sen 8 år tillbaka och detta är något jag tror starkt på

Magnus Jägre, Hållbarhetschef på Amasten

Amasten är ett fastighetsbolag som förvärvar, förvaltar, utvecklar och bygger fastigheter i tillväxtorter som Sollentuna, Nyköping, Timrå och Finspång för att nämna några. I beståndet finns mestadels bostäder, men också kontor, butiker, industrier och samhällslokaler.

Vi är otroligt stolta och glada över att fastighetsbolaget Amasten valt oss som leverantör av smarta laddlösningar. Tillväxtorter har en enorm möjlighet att bygga laddsystem i alla fastigheter redan från början. Då blir det lätt för hyresgästerna att välja elbil och omställningen går snabbare. Att Amasten valt att satsa på elbilsladdning är därför helt rätt väg att gå och mycket spännande

Niclas Sahlgren, VD på Eways

Genom satsningen ges boende i hyreslägenheter möjlighet att göra klimatsmarta val. Den första laddstationen kommer att installeras och driftsättas innan årets slut och flera andra fastigheter är på gång med installation av laddplatser.

Om Amasten
Amasten är ett fastighetsbolag som förvaltar, utvecklar och bygger. Fastighetsbeståndet utgörs av två tredjedelar bostäder, resterande ytor utgörs av kontors-, butiks-, industri- och samhällslokaler. För ytterligare information besök amasten.se.

 

Vill ni också Erbjuda laddning?
Vi hjälper er hela vägen från idén om laddning till färdiga laddstationer!

Kontakta oss!