Elsäkerhetsverket har den 14 mars fattat beslut om försäljningsförbud av laddstationerna Easee Home och Easee Charge. Bakgrunden till detta är de brister som Elsäkerhetsverket identifierat i produkternas utformning.

Efter att Elsäkerhetsverket påbörjat en granskning av Easee, valde Eways i början av februari att stoppa försäljning och installation av Easees produkter i väntan på Elsäkerhetsverkets beslut. De kunder som tidigare hade beställt en Easee-laddbox men inte hunnit få den installerad har sedan dess kontaktats och erbjudits en ersättningsprodukt.

Eways kommer i alla delar att följa Elsäkerhetsverkets beslut och riktlinjer. Vi för nu en tät dialog med leverantören samt Elsäkerhetsverket kring exakt vilka åtgärder som behöver vidtas på redan installerade laddboxar. När detta är helt klarlagt kommer vi återkomma till alla våra kunder som har en installerad Easee Home eller Easee Charge.

Elsäkerhetsverkets beslut kan överklagas vilket tillverkaren har meddelat att man kommer göra. Easee framhåller också att det inte ska ha inträffat några incidenter som är kopplade till de brister som Elsäkerhetsverket har påpekat. Även Elsäkerhetsverket bekräftar att det inte finns några anmälningar om incidenter som rör laddboxar från Easee.

Eways kommer så snart som möjligt att återkomma till alla berörda kunder med mer information kring hur vi kommer hantera den uppkomna situationen.

Hälsningar Team Eways