Sedan 2018 har Eways levererat nästan 1 000 laddplatser till fastighetsbolaget Atrium Ljungberg. För att sätta det i perspektiv så finns det sammanlagt cirka 10 000 publika laddpunkter i hela landet. Nu berättar Jonas Törnell på Atrium Ljungberg om storsatsningen.

– Att erbjuda laddning vid handelsplatser och arbetsplatser håller väldigt snabbt på att bli en hygienfaktor. För oss känns de här laddplatserna därför som en självklarhet. Vi vill också bidra till att fler människor och företag vågar gå över till elbil – och genom att sätta upp laddplatser tror vi att fler tar steget, säger Jonas Törnell.
Atrium Ljungberg bygger och förvaltar bostäder, handelsplatser och kontor. Men de bygger inte bara fastigheter utan utvecklar hela områden, och därför blir laddplatserna ännu viktigare.
– Tidigare byggde man bostäder på en plats och kontor på en annan, men nu gör vi tvärtom. Vi bygger levande områden. Genom att skapa närhet mellan olika samhällsfunktioner – jobb, handel och boende – så förändras också transportbehoven. Och det talar för elbilar och laddhybrider, säger Jonas Törnell.

Betala med Swish

Atrium Ljungberg har satt upp 250 laddplatser bara vid Sickla Köpkvarter i Nacka i Stockholm. Eways hanterar betallösningen, och laddplatserna i Sickla var de första i Sverige som accepterade betalning via Swish. Det är ett stort steg framåt – tidigare har laddning krävt lösningar som ett abonnemang, ett särskilt laddkort eller en app.
– Det började användas direkt. Så fort det blev möjligt att betala med Swish så förstod våra besökare hur de skulle göra, säger Jonas Törnell.

Företagen går i bräschen

Satsningen i Sickla är stor, men det är ändå kring kontorsfastigheterna som utvecklingen går snabbast. Här har Atrium Ljungberg redan behövt installera fler laddmöjligheter.
– Det är fullt på de flesta ställen. Det är tydligt att våra kontorshyresgäster gärna vill vara med i den här omställningen, och när de nu byter företagsbilar och förmånsbilar går det snabbt.

Ramavtal för skalbarhet

Atrium Ljungberg har ett ramavtal med Eways, där varje område kan beställa fler laddplatser efter behov. Avtalet gäller såväl hårdvara som underhåll och betallösning. Jonas Törnell berättar varför valet föll på just Eways.
– Kort sagt så var det tydligt att Eways var aktiva, snabbfotade och såg möjligheterna. Dessutom kunde de erbjuda en bra helhetslösning, inklusive fakturering och statistik. Och det är väldigt viktigt för oss att inte drabbas av mer administration, särskilt inte i ett system vi inte känner till. Därför är Eways en bra långsiktig samarbetspartner.

Tillgång till olika tillverkare

Att Eways är en fristående laddoperatör bidrog också till beslutet.
– Det händer så oerhört mycket på den här marknaden just nu, och därför vill vi inte binda oss till en enda tillverkare. Genom Eways får vi tillgång till olika tillverkare och kan välja det som passar oss bäst i varje situation. Det är ett partnerskap och vi lär oss tillsammans, och då är flexibilitet en förutsättning, säger Jonas Törnell.

 

Behöver du också kunna ladda på jobbet?

Kontakta oss!