Väla Handelsområde utanför Helsingborg – en av Sveriges mest välbesökta shoppingdestinationer med 12 miljoner besökare per år – har satsat stort på elbilsladdning. De är övertygade om att det är en långsiktigt bra investering som ger många ringar på vattnet.

Väla Handelsområde som ägs av Skandia Fastigheter var tidigt ute. Redan 2011 installerades åtta laddplatser för att möta det behov som fanns då. Efter ett par år uppgraderades laddplatserna, men eftersom det inte fanns någon statistik kring hur de nyttjades eller fungerade var det inte en optimal lösning. Idag har de 154 ladduttag – fler än något annat köpcentrum i Sverige. John Erup, teknisk förvaltare för Väla Handelsområde, berättar hur det gick till.

Bra ekonomisk kalkyl
– En orsak till att vi gjorde den här investeringen var förstås den goda ekonomiska kalkylen. Det fanns möjlighet för oss att söka bidrag via Klimatklivet från Naturvårdsverket, vilket var en viktig förutsättning.

Från början funderade de på att upplåta plats på området för en utomstående aktör som kunde erbjuda elbilsladdning i egen regi. Precis som en traditionell mack där man tankar drivmedel. Men intresset var ganska svalt och det fanns en ovillighet att ta investeringskostnaden.

– Idag ser vi det som mycket positivt att vi äger anläggningen själva, att vi kan erbjuda olika betallösningar till våra kunder och att vi kan styra priset själva. Eftersom vår anläggning ligger lite lägre i pris än andra publika laddstationer i närheten och är strategiskt placerad nära E4 och E6/E20, kan vi attrahera kunder som ser fördelar med att de kan äta och shoppa i köpcentrumet samtidigt som de laddar sin bil.

En lösning för framtiden

– Vi träffade ett antal olika leverantörer av laddinfrastruktur. Det som avgjorde att vi valde Eways var att de är oberoende, flexibla och kan erbjuda ett brett sortiment av olika betallösningar samt kundsupport för användarna.

Samarbetet med Eways inleddes under sommaren 2020. Entreprenaden startade vid årsskiftet och var helt färdigställd i juni 2021. Totalt installerades 154 ladduttag, dvs 77 dubbelladdare av märket Charge Amps Aura. Laddplatserna är uppkopplade till Eways tjänster så att de kan lastbalanseras, få mjukvaruuppdateringar etc. Via en portal kan Väla följa en mängd statistik. Eways kundtjänst står alltid till tjänst och användarna kan betala via laddkort, appen EasyPark eller Swish.

– Vi är väldigt nöjda med hur det fungerar. Det senaste året kan vi se att antalet laddningar har dubblerats. Efterfrågan ökar snabbt och med tanke på vår totala volym om 6 000 parkeringsplatser är det inte omöjligt att vi behöver utöka antalet laddplatser inom några år.

– En framgångsfaktor är att göra en noggrann analys och redan i projekteringsskedet ta höjd för de utmaningar som kan komma i en framtid. Här fick vi god hjälp av de elingenjörer som vi brukar anlita.

Nollvision i elanvändning
– Med tanke på den effektbrist som råder i södra Sverige och de höga elkostnader som vi kommer se under åren framåt så är det otroligt viktigt att vi som fastighetsägare agerar på rätt sätt. En fördel är att vi har en av Sveriges största solcellsanläggningar på taket, vilket gör att vi minskar exponeringen mot våra elleverantörer. Elbilsladdning innebär givetvis en något ökad elanvändning, men det ska ses mot bakgrund av att vi sedan år 2012 arbetat aktivt med energieffektivisering och sänkt vår energianvändning med ca 60 procent. Vi har en nollvision och ser framöver fler möjligheter att energieffektivisera, inte minst med hjälp av digital styrning och batterilagring i bilarna.

Vikten av att vara en förebild

– Vi vill visa att det går att göra en sådan här hållbar insats som gynnar både kunder och oss ur ett totalekonomiskt perspektiv. Vi ser att det ger ringar på vattnet och är övertygade om att det är en bra investering för framtiden.