Laddoperatören Eways har vunnit upphandlingen med Tingsryds kommun och levererar enkla betallösningar, kundtjänst dygnet runt, drift av laddstolparna och administration av avgiftshanteringen.

I Tingsryds kommun finns fyra laddstolpar för elbil tillgängliga för allmänheten. Två av dessa finns på övre torget i centrala Tingsryd och de andra två på torget i Ryd. Priset för att ladda bilen är 3 kronor/kWh och du betalar smidigt för laddningen via Eways laddkort eller med parkeringsappen EasyPark. De instruktioner du behöver finns placerade vid laddstationerna.

Den 1 februari i år gav kommunstyrelsen kommunledningsförvaltningen i uppdrag att, i samråd med miljö- och byggnadsförvaltningen, ta fram förslag till en strategi med handlingsplan för utveckling av laddinfrastrukturen av laddbara fordon inom Tingsryds kommun. Som en del i det gav Teknik- och utvecklingsutskottet i april månad ett uppdrag till kommunledningsförvaltningen att starta en upphandling av tjänsteoperatör för driften av laddstationerna. Eways vann upphandlingen och har under hösten fått igång betalningslösningarna på laddstolparna i Tingsryds kommun.

Eways publika laddkarta hittar du här!

Tingsryds kommuns utskick