Skanskas medarbetare väljer i allt högre utsträckning laddbara bilar. För att göra valet ännu enklare har Eways på uppdrag av Skanska installerat 30 laddplatser i Skanskas huvudkontor.

Skanskas medarbetare använder Eways laddkort för att starta laddning och Eways levererar en månadsrapport till Skanska över samtliga laddningar per bil. På detta sätt får Skanska en bra överblick över hur mycket el som har laddats och kan redovisa ekonomin för varje bil och medarbetare.

Skanska är verkligen en föregångare inom hållbarhet och den lösning som vi levererar och som medarbetarna använder dagligen ger en inblick i hur elbilsladdning kommer att ske i stor skala de närmaste åren.

Niclas Sahlgren

Grundare och VD, Eways