Eways har vunnit Parkering Malmös upphandling för laddning av elbilar. Ramavtalet innebär att Eways blir leverantör av laddboxar till Malmös kommunala parkeringsbolag, Parkering Malmö.

Upphandlingen som genomförts är ett steg i Parkering Malmös strategi att erbjuda möjligheter för hållbart resande och syftar till att utöka antalet laddplatser i Parkering Malmös bestånd.

Vi har under det senaste året märkt en ökad efterfrågan från kunder med elbilar och laddhybrider och det känns därför väldigt roligt att vi nu kommer kunna erbjuda laddplatser till ännu fler kunder. Tack vare att vi producerar egen solel och köper in fossilfri el märkt med Bra Miljöval möjliggör vi därmed för fler Malmöbor att resa fossilfritt.

Michael Olsson, VD på Parkering Malmö.

Under de kommande två åren kommer Eways leverera upp till 500 smarta och uppkopplade laddboxar med möjlighet till tjänster för betalning, övervakning, drift och underhåll som en del av Malmös mål att främja hållbara transporter med fossilfri mobilitet.

Vi är mycket stolta över att inleda samarbete med ytterligare ett ledande parkeringsbolag i Skåne och vi ser fram emot att bygga ut laddinfrastrukturen i Malmö de kommande åren.

Niclas Sahlgren, VD på Eways.

Parkering Malmö förvaltar över 45 000 parkeringsplatser i Malmö, i nio egna parkeringshus och i anläggningar som bolaget sköter på uppdrag av externa fastighetsägare. Redan idag finns sammanlagt över 100 laddplatser på dessa anläggningar. Parkering Malmö arbetar successivt för att förbereda 20% av parkeringsplatserna i de egna anläggningarna för laddning av elbilar.

 

Behöver du också kunna ladda på jobbet?

Kontakta oss!