Lagom till nyår spräckte vi häromdagen den magiska gränsen. Trots ett oroligt år har vi kämpat på och åstadkommit en fantastisk utveckling av vår verksamhet under 2022. Totalt har vi laddat över 11,75 GWh och haft över 2,3 miljoner laddsessioner (drygt 6 300 laddsessioner per dag!). Sammanlagt har detta lett till en besparing på drygt 7 600 ton koldioxid (CO2e) jämfört med en genomsnittlig svensk bensinbil, vilket motsvarar utsläppen från om en sådan bensinbil skulle köra jorden runt mer än 1 000 gånger (!).

Det är knappt man kan tro den oerhörda utveckling vi har sett under senaste året, men samtidigt är detta bara början på vår resa mot ett fossilfritt samhälle. Det känns fantastiskt att få växa tillsammans med alla er kunder, partners och anställda som driver på i medvind och motvind.

”Konsumenterna har accepterat att elbilen är framtiden”

Mer övergripande har vi sett hur antalet laddbara bilar stigit kraftigt under året. Milstolpen på 400 000 fordon har nu passerats och de senaste 12 månaderna har antalet laddbara fordon ökat med 50 % i Sverige. Specifikt har trenden gått från att fokusera på laddhybrider till att nu bestå av en majoritet rena elbilar.

I september 2022 var 34 % av nyregistreringar elbilar och 19 % laddhybrider. Konsumenterna har nu verkligen accepterat att elbilen är framtiden. Enligt de långsiktiga prognoser som Power Circle tagit fram under året spås en fortsatt exponentiell tillväxt av laddbara personbilar, lätta och tunga lastbilar samt bussar.

Samtidigt har vi sett hur det oroliga omvärldsläget med krig i Ukraina, energikris, stigande räntor och ny regering har påverkat marknaden under året. Trots fler produkter på marknaden har bl.a. den avskaffade klimatbonusen för elbilar sedan 8 november, höjda räntor, ändrade skatteregler och stigande elpriser gjort att omställningen saktat ner något. Vi ser också hur detta har gjort att efterfrågan på säker och smart laddning ökat enormt.

Efterfrågan på smart laddning ökar enormt till följd av höga elpriser

Zaptec Go erbjuder ett så kallat ”ECO-mode” med smart laddning

Med höga prisdifferenser mellan dag och natt, där det kan vara upp till 10 gånger billigare el på natten än på dagen, så efterfrågar kunder i större utsträckning laddstationer med möjlighet att styra laddningen till dygnets olika timmar. Vi erbjuder bland annat laddstationen Zaptec Go där man kan aktivera ”ECO-mode”. Då är laddboxen inställd för att ladda under de timmar på dygnet då elen är som billigast. Det här är en trend som vi ser kommer fortsätta in i 2023 och där vi hela tiden arbetar för att erbjuda smartare laddningslösningar för att göra det lätt att köra elbil!

 

Vi ser fram emot att vara en del av omställningen under 2023

När vi går in i 2023 ser marknaden fortsatt orolig ut med tanke på omvärldsläget – men klimatomställningen och elektrifieringen är här för att stanna. Tillverkare av såväl elbilar som laddstationer har många spännande nyheter på gång och vi på Eways fortsätter att utveckla vårt erbjudande för att leverera mot kundernas efterfrågan. Bland annat ser vi ett enormt intresse för att elektrifiera tung transport, där vi samarbetar nära våra kunder för att ställa om branschen. På längre sikt ser vi också att nya tekniker såsom Vehicle to Grid (V2G) och Vehicle to Home (V2H) – där bilens batteri kan användas i kombination med bland annat solceller för att lagra energi, bidra till sänkta elpriser och ett mer hållbart energisystem är på stark ingång. Framöver ser vi ett mer flexibelt energisystem med nya batteritekniker, fler elbilsmodeller i alla prisklasser, såväl snyggare som smartare laddstationer och en elektrifiering av hela transportsektorn som fortsätter i ökad takt. Vi ser fram emot att vara en del av omställningen och driva samhället mot en fossilfri framtid!