Eways och APCOA Parking har ingått ett strategiskt samarbetsavtal för leverans av laddstationer och tjänster till de fastigheter där APCOA sköter parkeringstjänsterna.

El- och laddhybridbilar ökar i rekordfart i Sverige, och då ökar också behovet av laddning. I syfte att medverka till minskning av miljöpåverkan från Sveriges bilflotta vill nu parkeringsoperatören APCOA erbjuda laddning av elbilar i parkeringsoperatörens bestånd.

Som en viktig del i vårt miljöarbete kommer vi på bred front installera fler laddplatser på våra parkeringar. Då efterfrågan ökar ser vi Eways som den perfekta samarbetspartnern genom sin expertis, kunskap och geografiska täckning inom området elbilsladdning. Detta är ytterligare ett steg för oss att tillsammans bidra till en bättre miljö

Bo Liliequist, VD på APCOA Parking

Eways levererar en helhetslösning med smarta laddstationer och betalningslösningar till APCOAS garage och parkeringsplatser över hela landet. Den gemensamma målsättningen är att göra det enkelt för kunden att köra och ladda sin el- eller laddhybridbil.

APCOA är Europas ledande parkeringsoperatör. Det är fantastiskt att vi har fått till detta viktiga samarbete. Nu kommer det bli ännu enklare att köra och ladda sin el- eller laddhybridbil i Sverige

säger Niclas Sahlgren, VD på Eways

Lösningen innebär att kunden som parkerar sin elbil eller laddhybrid i någon av de fastigheter där APCOA sköter parkeringstjänster kommer kunna ha möjligheten att ladda och betala för sin laddning via antingen EasyPark, Swish eller via Eways laddkort.

Om Apcoa

APCOA PARKING Sverige är en ledande aktör inom svensk parkeringsservice. Huvudverksamheten är inriktad på etablering och drift av parkeringsanläggningar. Företaget har cirka 500 anställda och närmare 2 000 parkerings- och övervakningsuppdrag i ett stort antal städer i Sverige. APCOA PARKING Sverige omsätter cirka 800 MSEK. APCOA PARKING Sverige tillhör APCOA PARKING AG, Europas största parkeringskoncern som finns i 13 länder med totalt 5 000 anställda. Den totala verksamheten omfattar hela 4 100 parkeringsanläggningar och ca 1 200 000 P-platser.

 

Vill ni också Erbjuda laddning?
Vi hjälper er hela vägen från idén om laddning till färdiga laddstationer!

Kontakta oss!