Eways AB (publ), Sveriges ledande operatör av laddinfrastruktur för elbilar, har tagit in 70 MSEK i nytt kapital från AltoCumulus Asset Management (del av Axel Johnson Group), Ålandsbanken Nordiska Småbolag och Knutsson Holdings. Dessa tre investerare har även köpt aktier för motsvarande 20 MSEK från befintliga aktieägare, vilket genererar en total investering i Eways om 90 MSEK.

Kapitalet kommer att användas för att utöka Eways digitala tjänsteerbjudande samt att påbörja en internationalisering genom etablering i Europa.

Eways styrelse har även tagit beslut att ansöka om notering av företaget på Nasdaq First North Growth Market under 2022.

Vi är överväldigade över det stora intresset från investerare och det är med glädje som vi nu välkomnar Altocumulus, Ålandsbanken Nordiska Småbolagsfond och Knutsson Holdings. Vi vill vara en kraft som hjälper miljoner bilägare att bli fossilfria och nu kan vi öka farten ytterligare.

Niclas och Petra Sahlgren, grundare av Eways.

ABG Sundal Collier är finansiell rådgivare till Eways i den föreliggande kapital-anskaffningen och den planerade börsnoteringen.