Eways har vunnit Statens Fastighetsverks upphandling av laddstationer och tillhörande tjänster.

Upphandlingens mål var att säkerställa Statens Fastighetsverks befintliga och kommande behov att kunna avropa laddstationer samt tillhörande tjänster. I omfattningen ingår även att överta driften av befintligt bestånd av laddstationer.

Det är oerhört spännande att inleda samarbete med Statens Fastighetsverk vars bestånd består av slott, parker, regeringsbyggnader, domstolar, teatrar och museer – platser som vi alla känner väl och besöker. Som den ledande oberoende laddoperatören ska vi verka för att det blir lätt för elbilsförare att ladda på dessa fina platser.

Robert Hägg,
Säljchef hos Eways.

I Statens Fastighetsverks bestånd ingår 2 300 fastigheter, bebyggda med cirka 3 100 byggnader samt 6,5 miljoner hektar mark.

Den allt snabbare elektrifieringen är en av de viktigaste och mest spännande trender vi ser i samhället just nu. Inom vårt uppdrag ska vi verka för en hållbar förvaltning till nytta för ägare, hyresgäster och besökare. I det är samarbetet med Eways viktigt”.

Johanna Fredriksson,
Energiingenjör på Statens Fastighetsverk.