Varbergs Bostad är ett allmännyttigt bostadsbolag som äger och förvaltar drygt 5 400 lägenheter och cirka 5 500 andra objekt såsom lokaler, garage och parkeringar med bas i Varberg.

Eways och Varbergs Bostad har tecknat ett ramavtal som innebär att Eways ska leverera och installera smarta, uppkopplade laddstationer med tillhörande tjänster. Tjänsterna omfattar bland annat en komplett betalningslösning där Eways hanterar hela betalflödet så att den som laddar kan betala på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt. Eways kundtjänst som är öppet dygnet runt, alla dagar i veckan, ingår också i avtalet.

Vi på Eways är väldigt glada och stolta att Varbergs Bostads AB valt oss som laddoperatör. Det gör det enklare för hyresgästerna att välja elbil, och omställningen till ett fossilfritt samhälle går fortare.

Jonas Anderson, Regionchef Väst

Avtalet omfattar installation av smarta, uppkopplade laddstationer i Varbergs Bostads bestånd under en avtalsperiod om 2+2 år.