Vanliga frågor om betalning och debitering

Vilka betalsätt erbjuder Eways?

Eways Laddkort/Tagg
Laddkort/tagg fungerar med RFID och är ett enkelt sätt att betala sina laddningar på våra publika stationer. Du kopplar in kablarna och sedan blippar du kortet på laddstationen går sedan och gör dina ärenden. Fördelen med en tagg är att du kan hänga den tillsammans med bilnyckeln så den alltid är med, du behöver ingen mobiltäckning eller mobildata för att starta din laddning, Du debiteras ditt betalkort en gång i månaden och får via mail ett specificerat kvitto efter lyckad dragning.

Mobilapplikationer:
Vi har ett samarbete med flera olika mobilapplikationer som Parkster, EasyPark, Mobill, Epark & Apcoa Flow. Besök respektive mobilapps hemsida för att få veta hur just de debiterar.

Swish
På många ställen är det möjligt att betala med Swish. Du förskottsbetalar och betalar då ett fast enhetspris även om du lämnar tidigare.

Var kan jag se aktuellt kW-pris?

På laddstationen eller i närheten av den brukar det vara uppmärkt med pris/kWh. Du kan även ofta se priset i mobilapplikationerna. Tänk på att vissa applikationer kan ta ut en extra serviceavgift och priset kan då skilja sig från vad det står på laddstationen.

Om jag är laddkortsskund, vilka sätt kan jag betala på hos Eways?

För närvarande kan man som privatperson betala med ett giltigt Betal/kreditkort (VISA/MC/AMEX).

Hur ofta blir jag debiterad?

Det varierar beroende på betalmetod. Laddkort/tagg debiteras en gång varje månad, Swish direktdebiteras och mobilapplikationerna debiterar enligt deras standardflöde. 

När debiteras laddningen via laddkort?

I början på varje månad debiteras föregående månads laddning på det betalkort som du har registrerat.

Hur uppdaterar jag mina betalningsuppgifter?

Du uppdaterar kortet under ”Mina sidor”. Det kan ibland behövas göra flera gånger då olika banker har olika regler kring detta.

Jag försöker uppdatera mitt kort utan framgång. Vad gör jag? 

Prova att tömma webbläsarhistoriken eller öppna webbläsaren i inkognitoläge.

 Jag har blivit debiterad av Swish för en laddning som inte startade. Vad gör jag?

Swishdebiteringar som inte genererat en laddning återbetalas inom ett par dagar, i vissa fall kan det ta längre tid beroende på kommunikationen i laddstolpen. Hör av dig till vår kundservice om du inte fått återbetalning inom en vecka.

Jag har blivit debiterad för mycket, vad gör jag? 

Om priset du blivit debiterad inte stämmer överens med vad som stod på laddstationen/skylten kan det bero på att du betalat med en mobilapplikation och att de tagit ut en extra avgift. Kontakta den mobilapplikations kundservice du använt så kan de hjälpa dig. Har du betalat med laddkort och blivit debiterad fel kontaktar du Eways här.

Jag har inte blivit debiterad/Jag har fått ett mail att ni inte lyckats debitera mitt kort. Vad gör jag då?

Ibland går inte debiteringarna igenom. Det kan bero på flera saker, de vanligaste orsakerna är att kortet utgångsdatum passerat, det saknas täckning på kontot vid debiteringstillfället, 3d secure verifiering krävs vid debiteringstillfället. Kontrollera kortuppgifterna, ibland kan det hjälpa att lägga in kortuppgifterna igen (även om det är samma kortuppgifter).

Jag har blivit debiterad för flera månader, varför? 

Om en debitering inte går igenom görs ett flertal försök under den kommande månaden. Oftast varje efterföljande måndag. Skulle det inte gå att debitera görs nya försök vid nästa månadsdebitering, det kan då innebära att du blir debiterad för flera månader vid ett tillfälle.

Det finns enstaka äldre debiteringar på mitt kvitto, hur kommer det sig?

Vi hämtar laddinformation ofta från varje laddstation, ibland har viss information fastnat i laddstationen och blir kvar. De kan i stället hämtas vid ett senare tillfälle. Är du osäker på en debitering ska du alltid höra av dig till oss så vi kan verifiera den.