Vanliga frågor om felsökning

Hur startar jag laddningen av min bil?

1. Se till att laddstationens ikon lyser grönt (C-tek och Chargestorm) eller gult för Charge Amps. Och att den är redo att börja ladda en elbil eller plugin-hybrid.

2. Sätt in din laddkabel mot laddstationen.

3. Sätt in din laddkabel mot bilen.

4. Om laddningen inte startar kräver laddboxen en godkänd RFID-tagg eller laddkort. Drag ditt laddkort eller RFID-tagg mot RFID-ikonen (ser lite ut som en WIFI-logga) på laddstationen. Kolla på bilen om laddningen startar.

5. Om laddboxen skulle kräva laddkort och du inte har något är chansen stor att det finns ett betalsätt på laddaren, T.ex Easypark eller Swish.

Att starta en laddning med Swish är väldigt simpelt, det enda du behöver göra är att öppna Swishappen och skanna in QR-koden, välja uttag och du ska få upp en betalningssida.

Att starta en laddning via en parkeringsapp är för det mesta samma process. På laddaren ska det stå en ”zonkod” som du matar in i parkeringsappen, sedan får du en uppmaning att välja uttag efter det börjar laddningen.

Vad gör jag om laddningen inte startar?

OBS! Stäng alla dörrar och lås bilen innan du startar laddningen.I vissa fall kan laddningen avslutas om du låser upp bilen efter startad laddning.

 1. Kontrollera att laddkabeln är ordentligt isatt i bilens laddkontakt och laddboxens laddkontakt.
 2. Om laddkabeln inte går att trycka ändå in i bilen eller in i laddstationen kan en låssprint vara aktiverad. Om du inte hör eller känner att kabeln låser fast i laddstationen när du försöker starta en laddning, försök då att pressa in kabeln i botten i både bil och laddare för att se till att kabeln är korrekt intryckt. Vid en pågående korrekt laddning låses ladd kabeln fast i både bil och laddstation via ett litet stift inne i kontakten för att ingen ska kunna rycka ur ladd kabeln.
 3.  Kontrollera så att du har lagt din RFID-tagg eller laddkort mot boxens front om detta krävs / kontrollera mobilapp (mottagning etc)
 4. Kontrollera så att laddboxen lyser och att den därmed är redo att börja ladda din bil.
 5. Kontrollera eventuella skador på laddkabeln och kontakterna
 6. Om inget av ovan hjälper, kontakta support. 

Hur avslutar jag laddningen?

”Låst” laddbox

RFID: Lås upp bilen, Drag RFID-tagg/laddkort, koppla sedan ur laddkabeln
Mobilapp: Avsluta laddning i app, lås upp bilen, koppla ur laddkabel.
Swish: lås upp bilen , koppla ur laddkabel.

”Öppen” laddbox

Lås upp bilen och koppla sedan ur laddkabeln

Vad gör jag om laddningen inte avslutas?

Skulle kabeln inte lossna, stäng alla dörrar & ev bagagelucka, lås bilen och gör om proceduren. Tänk på att om man provar starta bilen med kabeln i så låses kabellåset och man behöver stänga av gå ur bilen och låsa bilen för att sedan låsa upp den och ta loss kabeln.
I vissa bilar finns det en “Nödknapp” tillvänster om ratten om kabeln inte lossnar. Tryck på den om inget ovan fungerar.

Sitter den fortfarande fast kontakta support.

Läs mer om laddning med mobilapp

Parkster

EasyPark

Mobill


Varför laddar min bil långsamt hemma?

 1. Det kan bero på många saker men nedan följer de vanligaste orsakerna:
 2. Bilen har över 80% laddning, de sista 20% tar längre tid än 0-80%.
 3. Laddstationen går på full effekt, men en begränsning är satt i bilens interna inställningar. Kontrollera inställningar inne i bilen.
 4. Det fanns inte tillräckligt med kapacitet ledigt. Det övriga huset behövde den mesta strömmen och laddnigen kommer alltid att vara prioriterad sist. Ofta en vanlig orsak på vintern när man upplever att man fått mindre än man förväntat. Husen kräver mer energi på vinterhalvåret.
 5. Laddboxen/lastbalanseringen har tappat Wifi mottagning. Händer det går ladboxen ner i ett ”nödläge” laddboxen ger då endast 6A  till bilen oavsett om det finns mer ledigt. Detta för att inte skringar ska lösa ut. ( finns inte 6A ledigt kan säkringen ändå lösa ut). Det är därför viktigt att man ser till att ha bra WiFi signal där bådde box och lastbalansering ska sitta. Det finns appar som man kan mäta det med (obs ej upp/nedladnigshastighet).

Vatten i alla former är WiFi-signalens gröna kryptonit så när det snöar och regnar kan signalen till boxen störas ut. En repeater kan hjälpa. Sätter man upp en box på våren kan signalen var bra men på sommaren kan den försämrats även om det inte regnar. Tänk på att Bladverk innehåller mycket vatten och träd och buskar kan störa WiFi-signalen. Om man städar garage eller flyttar in vinterkartongerna i garaget kan även det påverka så var vaksam på förändring av laddeffekt. Flyttar man routern hemma så ändras förutsättningarna så kolla att laddboxen har mottagning efter flytten.  Byter man Wifi-router eller lösenord behöver det också uppdateras i boxen. Det är alltså mycket som kan påverka effekten av din laddbox utan att den är trasig.

Varför laddas min bil långsamt vid en publik laddstation?

Detta beror ofta på att det är många som laddar samtidigt eller att de som äger parkeringen ställt ner effekten.

Säkringarna i huset går när jag laddar. Varför är det så?

Detta beror ofta på att laddningen tar effekt som inte finns. Kontrollera att du har en lastbalansering installerad och att den har Wifi mottagning. Har du ingen Lastbalansering installerad är sannolikheten att säkringen löser ut högre då laddboxen försöker ta effekt som kanske inte finns.

Mitt laddkort har gått sönder / Jag ha tappat mitt laddkort. Vad gör jag?

Beställ ett nytt laddkort här.

Jag har beställt ett laddkort via webben men det har inte kommit. Vad gör jag?

Laddkorten skickas till den adress du angivit i beställningen, De skickas inom 24h efter att du beställt och skickas med postnord. Med tanke på postutdelningen kan det dröja upp till 5 arbetsdagar innan du får ditt kort. Har du efter 5 arbetsdagar inte fått dit kort vänligen kontakta vår support.

Jag försöker beställa ett laddkort med webbsidan blir vit/blank. Varför är det så?

Ofta hjälper det om man öppnar webläsaren i inkognitoläge eller tömmer webbläsarhistoriken.

Jag är i behov av en tekniker. Hur snabbt kan ni vara på plats?

Vi försöker boka ut en tekniker så fort som möjligt. Många fel kan avhjälpas på distans och vi försöker självklart göra det först då det är det snabbaste sättet för dig att få hjälp. Tänk på att lämna de uppgifter vi behöver för att kunna få kontakt med dig. Gör felanmälan här!

Vilka uppgifter behövs vid en felanmälan?

Dina kontaktuppgifter, telefon och mail, Adress där laddaren befinner sig, serienummer på laddaren. Och en så utförlig beskrivning på felet som möjligt.

Kostar det något om en tekniker kommer ut till mig?

Under garantitiden är de flesta åtgärderna kostnadsfria. Skulle vi upptäcka att felet är orsakat av en yttre påverkan eller av någon annan anledning inte täcks av garantin debiteras gällande timtaxa för tekniker och servicebil. Skulle det vara så att du missat att avboka ett besök debiteras tiden som det tagit att åka fram och tillbaka.

När kan jag senast avboka ett inplanerat besök (service/installation etc)?

Behöver du avboka ett inplanerat besök måste du göra det senast 24 timmar innan besöket. Annars debiterar vi fullt ut för den bokade tiden.

Hur gör jag en felanmälan?

Enklast är att fylla i dokumentet som du hittar här. Tänk på att fylla i alla uppgifter som behövs.

Manualer
ZaptechManual till Zaptech Go
Chargeamps produkterManualer till Charge Amps produkter
C-tekManualer tiill C-tek
GaroManualer till Garo

 

graphic element cord