Ordlista om elbilsladdning

Volt (V)
Enheten för elektrisk spänning.

Kilowatt (kW)
Enheten för laddningseffekt som i detta sammanhang avgör hastigheten på laddningen.

Kilowattimme (kWh)
Enheten för batteriets kapacitet och hur mycket som har laddats.

Ampere (A)
Enheten för elektrisk ström som talar om hur mycket el som går att ta ut på samma gång. Ju större säkring och högre ampere, desto mer el finns att ladda med.

AC
Alternating Current, växelström = den ström som finns i vägguttaget. Konverteras till likström med hjälp av en inbyggd laddare som finns i bilen.

DC
Direct Current, likström = den ström som finns i batteriet. Stationära snabbladdare levererar likström direkt till batteriet utan att blanda in bilens ombordladdare.

Enfas (1-fas)
Elsystem som förenklat har en strömförande ledare. T.ex. är ett vanligt vägguttag hemma 1-fas.

Trefas (3-fas)
Elsystem som förenklat har tre strömförande ledare. Gör det möjligt att fördela lasten mellan tre faser och att ladda med högre effekt.

Mode 1/2/3/4
Olika säkerhetsnivåer för laddning:
1: Okontrollerad laddning via vanligt vägguttag. Förbjuden i flera andra länder på grund av säkerhetsrisken.
2: Laddning via vanligt vägguttag med kontrolldosa på kabeln. Elektronik i dosan styr och övervakar laddningen.
3: Laddning via laddstation med speciell kontakt och elektronik som styr och övervakar laddningen.
4: Snabbladdning via laddstation med speciell kontakt och hög säkerhetsnivå.

BEV
Battery Electric Vehicle= en helt eldriven bil med energilagring i batteri.

PHEV
Plug-in Hybrid Electric Vehicle= en laddhybrid som kan drivas av både el och bensin/diesel.

RFID
Radio Frequency Identification= kort eller bricka som används för att starta, avsluta och betala laddning.

Laddkontakter
Det finns fem olika sorters laddkontakter att känna till:

Typ 1: Rund kontakt för normalladdning (max 32A 1-fas) som håller på att fasas ut i förmån för Typ 2. Vanlig för några år sedan, framför allt på asiatiska bilar. Finns bara på några enstaka modeller som säljs i dag.

Typ 2: Oval kontakt som EU pekat ut som standard för normalladdning (max 70A 1-fas eller 63A 3-fas). Kommer att finnas på alla nya elbilar och laddhybrider, de flesta som säljs i dag har den redan.

Chademo: Rund kontakt som är japansk standard för snabbladdning med likström. Finns framför allt på asiatiska bilar. Den stora handsken och tjocka sladden sitter alltid på laddstationen. Laddeffekt på 50kW eller högre.

CCS: Tvådelad kontakt som är EU-standard för snabbladdning med likström. Kombineras bara med Typ 2, den övre delen är just en sådan kontakt. Kabeln och handsken är grov och alltid fastmonterad på laddstationen. Laddeffekt på 50kW eller högre.

Schuko: Krångligt namn för en helt vanlig jordad hushållskontakt. Två hål i väggen alltså. Sitter aldrig på bilen.

Olika typer av laddstationer
Publik laddare: En publik laddstation är tillgänglig för allmänheten, vilket innebär att vem som helst med en elbil kan ladda där.

Snabbladdare: En snabbladdare förser bilen med likström i stället för växelström, vilket möjliggör laddning på en mycket högre effekt än en vanlig laddbox. Denna typ av laddare är publik och förekommer främst vid snabbmatsrestauranger och bensinmackar. Effekten brukar då vara allt från 50kW-300kW.

Destinationsladdare: En destinationsladdare hittar du ofta vid köpcentrum, parkeringsplatser, träningslokaler och arbetsplatsparkeringar. Det är alltså på platser (destinationer) som du oftast spenderar ett par timmar på. Tanken med destinationsladdning är att du ska kunna ladda bilen samtidigt som du gör ditt ärende, så att du kan ta dig hem eller till nästa destination säkert. Laddeffekten för dessa laddare brukar variera mellan 3,7-22 kW, men påverkas också av hur många som laddar samtidigt då det finns ett maxtak för hur mycket effekt laddstationerna kan ge ut gemensamt.

graphic element cord