Vanliga frågor om start och stopp av laddning samt enkel felsökning

Hur startar jag laddningen av min bil?

1. Se till att laddstationens ikon lyser grönt (C-tek och Chargestorm) eller gult för Charge Amps, och att den är redo att börja ladda en elbil eller plugin-hybrid.

2. Sätt i ena änden av laddkabeln i laddstationen och den andra änden i din bil.

3. Om laddningen inte startar kräver laddboxen en godkänd RFID-tagg eller ett laddkort. Håll ditt laddkort eller din RFID-tagg mot RFID-ikonen (ser ut som en WiFi-symbol) på laddstationen. Laddningen bör nu starta.

OBS. Om du inte har ett laddkort kan du enkelt beställa ett här.

4. Förutom laddkort går det ofta att betala med Swish eller via en parkeringsapp. För att betala med Swish scannar du QR-koden på laddboxen, väljer det rätta uttaget och betalar. För att starta laddningen via en parkeringsapp skriver du in laddboxens zonkod i parkeringsappen, väljer uttag och startar laddningen.

Läs mer om laddning via parkeringsapp

Parkster

EasyPark

Mobill

EPark

Vad gör jag om laddningen inte startar?

 1. Börja med att se till att alla bildörrar är ordentligt stängda och att bilen är låst. I vissa fall kan laddningen avslutas om du låser upp bilen efter påbörjad laddning.
 2. Kontrollera att laddkabeln är ordentligt isatt både i bilens och laddboxens laddkontakt. Vid en pågående korrekt laddning låses laddkabeln fast i både bil och laddstation via ett litet stift inne i kontakten för att ingen ska kunna rycka ur laddkabeln.
 3.  Kontrollera din betalningsmetod:
  Om du valt att betala med en RFID-tagg eller ett laddkort: Kontrollera att du har lagt din RFID-tagg eller laddkort mot laddboxens front så att betalningsmetoden har lästs av ordentligt.
  Om du valt att betala med en parkeringsapp: Kontrollera att du har internetanslutning.
 4. Kontrollera så att laddboxen lyser och att den därmed är redo att börja ladda din bil.
 5. Kontrollera eventuella skador på laddkabel och kontakter.
 6. Om inget av ovan hjälper, kontakta Eways support.

Hur avslutar jag laddningen av min elbil?

”Låst” laddbox

RFID-tagg/laddkort: Lås upp bilen, dra taggen/laddkortet och koppla sedan ur laddkabeln.
Parkeringsapp: Avsluta laddningsessionen i appen, lås upp bilen och koppla ur laddkabeln.
Swish: Lås upp bilen och koppla ur laddkabeln.

”Öppen” laddbox

Lås upp bilen och koppla sedan ur laddkabeln.

Vad gör jag om kabeln sitter fast i laddstationen?

 1. Se till att alla dörrar inklusive bagageluckan är stängda. Lås bilen och gör om ”avsluta laddning”-processen ovan.
 2. Om kabeln fortfarande sitter fast kan du prova att låsa bilen och därefter trycka två gånger snabbt på nyckelns ”låsa upp”-knapp.
 3. Ibland kilar låset fast sig om någon har råkat dra i laddningskabeln efter att låset har aktiverats. Prova då att:
  1. Tryck in laddningskabeln ordentligt i både laddboxen och i bilens uttag.
  2. Starta laddningssessionen igen.
  3. Avsluta laddningssessionen direkt och vänta i tio sekunder innan du provar att koppla ur laddningskabeln igen.

Vad gör jag om laddkabeln sitter fast i bilen?

Om du har problem med att ta ur laddkabeln ur bilens uttag är det viktigt att inte försöka dra och slita i kabeln. Börja med att kontrollera vilken färg bilens uttag har, och följ instruktionerna nedan.

Gult eller vitt: Innebär att bilen inte bör ha låst fast kabeln. Om så är fallet, prova att trycka in kabeln hårt i uttaget för att sedan försöka ta ur den igen.

Grönt eller blått: Innebär att bilens kabellås har blivit aktiverat och att bilen tror att laddning pågår. Börja med att kontrollera att laddningssessionen blivit ordentligt avslutad. Om du har försökt dra i laddkabeln, tryck in den hårt och rakt i uttaget och försök sedan dra ut den igen.

Rött: Något från bilen sida är fel, läs därför bilens manual.

Om inget av ovan fungerar är alla elbilar utrustade med en frigöringsknapp. Beroende på biltillverkare är knappen placerad på olika ställen, men vanligast är vid bilens laddningsuttag, på nyckelringen, ratten eller i bagageutrymmet. Detta bör även framgå i bilens manual. Om du ändå inte får loss laddkabeln hänvisar vi dig till din biltillverkares support.

Varför laddar min bil så långsamt hemma?

Hur snabbt din bil laddar kan bero på olika faktorer, där några av de vanligaste är:

 1. Bilen har över 80% batteri. De sista 20% tar längre tid än vad det gör att ladda 0-80%.
 2. Laddstationen går på full effekt men en begränsning är satt i bilens interna inställningar. Kontrollera bilens inställningar.
 3. Maxkapaciteten för elnätet är uppnådd och laddningen bortprioriteras. Detta är extra vanligt under vintern när huset kräver mer energi.
 4. Laddboxen/lastbalanseringen har tappat Wifi-mottagningen. När det händer går ladboxen in i ett ”nödläge” där laddboxen ger endast 6A till bilen, oavsett om det finns mer ledigt. Detta görs för att undvika att säkringar går. Det är därför viktigt att se till att man har bra WiFi-signal där både box och lastbalansering ska placeras.
 5. Vatten i olika former, som regn och snö, kan störa WiFi-signalen till laddboxen. En repeater kan då hjälpa för att förstärka signalen. Signalen kan försämras även på sommaren, oavsett regn. Träd och buskar med vattenrikt bladverk kan också dämpa signalen. Ändringar i omgivningen, som garagestädning eller omflyttning, kan också påverka laddningseffekten. Om WiFi-routern flyttas hemma, se till att laddboxen fortfarande har god mottagning. Byte av WiFi-router eller lösenord kräver uppdatering i laddboxen. Diverse faktorer kan påverka laddboxens prestanda, även om den inte är trasig.

Varför laddas min bil långsamt vid en publik laddstation?

Detta beror ofta på att det är många som laddar samtidigt eller att de som driver parkeringen valt att sänka effekten.

Varför laddas inte min bil alls?

Publik laddning
När du laddar vid en publik laddplats kan bristande tillgänglig effekt vara en faktor, särskilt om flera fordon laddar samtidigt. Laddningen tenderar ofta att påbörjas så snart tillräcklig effekt blir tillgänglig. Dessutom kan ditt fordon vara inställt på ett laddschema som förhindrar laddning under specifika tidpunkter. (Hänvisa till din bils manual om du är osäker på var du hittar denna inställning.)

Hemmaladdning
För hemmaladdning i en villa eller via en laddstation kan ett inställt laddschema vara anledningen till avsaknad av effekt under vissa tider på dygnet. Denna praxis har blivit vanlig för att hantera elkostnader, men det är viktigt att komma ihåg att avaktivera schemat om du vill ladda utanför de förutbestämda tiderna. Detta kan vara särskilt relevant under perioder med höga elpriser.

Säkringarna i huset går när jag laddar. Varför är det så?

Det beror ofta på att laddningen tar effekt som inte finns tillgänglig. Kontrollera att du har en lastbalansering installerad och att den har stark WiFi-mottagning. Har du ingen lastbalansering installerad är det sannolikt att säkringen löser ut när laddboxen försöker ta effekt som egentligen inte finns.

Mitt laddkort har gått sönder/jag har tappat mitt laddkort. Vad gör jag?

Beställ ett nytt laddkort här.

Jag har beställt ett laddkort via eways.se men det har inte kommit. Vad gör jag?

Laddkorten skickas med Postnord till den adress du angivit i beställningen, och skickas inom 24h efter att beställningen är lagd. Om du efter 5 arbetsdagar inte har fått ditt laddkort ber vi dig vänligen att kontakta vår support.

OBS. Tänk på att om du beställer ett laddkort som är kopplat till ett företag behöver du ange företagets namn och adress, och attestera det i ditt namn.

Jag försöker beställa ett laddkort med webbsidan laddas inte. Varför är det så?

Prova att öppna webbläsaren i inkognitoläge eller töm din webbläsarhistorik. Om inte det fungerar kan det vara ett tillfälligt problem med webbsidan.

Jag är i behov av en tekniker. Hur snabbt kan ni vara på plats?

Många fel kan avhjälpas på distans, vilket är det första sättet vi försöker lösa eventuella problem på. Om det inte är möjligt försöker vi få ut en tekniker så fort som möjligt. Hur snabbt det går beror helt på ärendet. Tänk på att lämna fullständiga uppgifter när du gör din felanmälan så att vi kan få kontakt med dig så snabbt som möjligt. Felanmälan gör du här!

Vilka uppgifter behövs vid en felanmälan?

Dina kontaktuppgifter, telefon och mail, adress där laddaren befinner sig och serienummer på laddaren. Vi vill gärna också att du beskriver ditt ärende så utförligt som möjligt så att vi får all information som vi behöver.

Kostar det något om en tekniker kommer ut till mig?

Under garantitiden är de flesta åtgärderna kostnadsfria. Skulle vi upptäcka att felet är orsakat av en yttre påverkan eller av någon annan anledning inte täcks av garantin debiteras timtaxa för tekniker och servicebil.

OBS! Om du missar att avboka ett besök debiteras tiden som det tagit för teknikern att åka fram och tillbaka.

När kan jag senast avboka ett inplanerat besök (service/installation etc.)?

Om du behöver avboka ett inplanerat besök måste du göra det senast 24 timmar innan besöket. Annars debiteras du fullt ut för den bokade tiden.

Hur gör jag en felanmälan?

Enklast är att fylla i dokumentet som du hittar här. Tänk på att fylla i alla uppgifter utförligt.

Manualer
ZaptecManual till Zaptec Go
Chargeamps produkterManualer till Charge Amps produkter
CTEKManualer tiill CTEK
GaroManualer till Garo

 

graphic element cord