När styrelsen för Fyrens Samfällighetsförening hade byggt upp lite extra kassa lade de fram förslaget om att investera i elbilsladdning till de boende, trots att ingen hade en laddbar bil. Styrelsen ansåg att elbilsladdning skulle öka värdet och attraktionskraften på attraktionskraften på föreningens bostäder.

Dessutom möjliggör laddstationer för de boende att välja el- eller hybridbil nästa gång de står inför ett bilköp säger Gunnar Calais, boende och ansvarig för projektet i föreningen.

När väl frågan klubbats på föreningsstämman gick det snabbt. Eways åkte ut och gjorde platsbesök och gav förslag på installation av laddplatser till alla 14 boende. Från beslut till färdiga laddstationer tog cirka tre månader. Att Klimatklivet finansierade etableringen med 50% gjorde det enklare för föreningen att satsa på elbilsladdning som en långsiktig investering. Trots att ingen av de boende ännu köpt en laddbar bil tycker föreningen att de gjorde helt rätt och är säkra på att det är en tidsfråga innan många kommer att nyttja sina laddstationer.