Hej Danmark och farvel till den gamle tankstation!

Idag är vi på plats i Köpenhamn på Business Arena för att skynda på omställningen mot ett fossilfritt Danmark.

Precis som i Sverige står fossilbilar fortfarande för en stor del av klimatutsläppen i Danmark, och därför vill vi göra det lätt att köra elbil även där. På så sätt kan vi tillsammans minska klimatpåverkan och skapa en renare framtid för våra vänner i hela Norden och bortom!

Full fart mot fossilfritt!