Aktieägarna i Eways AB, org.nr 556167-9720, (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 21 mars 2024 kl. 10:00 i Bolagets lokaler på Invernessvägen 2, vån. 6, i Stocksund.

 

Se bifogad dokumentation.

 

Kallelse EGM mars 2024 – Eways

Fullmaktsformulär EGM mars 2024 – Eways