Aktieägarna i Eways AB, org.nr 556167-9720, (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 19 januari 2023 kl. 10:00 i Bolagets lokaler på Invernessvägen 2, vån. 6, i Stocksund.

Se bifogad dokumentation.

 

Eways AB – Kallelse EGM januari 2023(413556642.3)[31]

Eways AB – Fullmaktsformulär EGM 19 januari 2023(413678682.1)[38]