Med ökande antal laddbara bilar börjar fler och fler publika laddstationer dyka upp runt om i och utanför städerna. Publika laddstationer kan du hitta och navigera till via navigationssystemet i din bil eller via olika hemsidor på nätet eller appar i telefonen. Nedan berättar vi allt om att ladda publikt.

Laddning på stan (AC-laddning)

Vid köpcentrum, utanför butiker, restauranger, längs gator och på parkeringsplatser finner du så kallade destinationsladdare. En destinationsladdare laddar din elbil full på två till sex timmar medan du ägnar dig åt annat. Beroende på vem som äger och driver destinationsladdaren kan det kosta olika mycket att ladda här. Det som är viktigt att tänka på när du vill ladda publikt vid den här typen av laddstationer är att du ibland behöver ha med dig din egen laddkabel för att kunna använda destinationsladdarna. Kontaktypen som används vid destinationsladdare är av europeisk standard och kallas Typ 2.

Ladda längs vägen (DC-laddning)

Längs större motorvägar finner du så kallade snabbladdare. Som namnet antyder, laddar dessa din bil snabbare än en destinationsladdare. Normalt tar det cirka 30-40 minuter att ladda din elbil upp till 80% och kontakttypen som används kallas CCS (Combined Charging System). Observera att nästan ingen laddhybrid kan snabbladda. Däremot kan de flesta elbilar snabbladda, men elbilarnas maximala laddeffekt varierar från bil till bil. Att snabbladda kostar generellt något mer än att destinationsladda.

Supersnabbladdning (HPC-laddning)

Redan idag har företag börjat bygga nästa generations laddstationer längs motorvägar. Dessa är anpassade för framtidens elbilar och kan ladda upp till sju gånger snabbare än dagens snabbladdare. Den här typen av supersnabbladdare förkortas HPC, vilket står för High Power Charging. Målet med dessa laddstationer är att laddningen skall ske lika snabbt som du tankar din bensin- eller dieselbil idag.

Har du en elbil eller laddhybrid och önskar ladda hemma?
Vi har stort utbud av laddstationer och erbjuder dessutom installation, för din bekvämlighet!