Ett av de viktigaste komponenterna i laddbara bilar är batteriet. I och med att den här typen av batterier tidigare inte funnits i bilar finns det många frågor och funderingar kring denna komponent. Nedan försöker vi reda ut några av de frågetecken som finns kring elbilens batteri.

Bilens räckvidd

Räckvidden på din bil talar om hur många kilometer din bil kan åka på eldrift på en full laddning och är kortare på laddhybrider jämfört med elbilar. Den räckvidd som specificeras för bilen är mätt enligt en standardiserad körcykel och är framtagen för att jämföra olika bilars räckvidd. Körcykelns resultat stämmer därför inte alltid överens med verkligheten då det finns mycket som kan påverka räckvidden på din bil. Bland annat vägens topografi, väder, vilken kringutrustning du använder, din körstil och vägunderlag. Räckvidden på bilen beror helt på hur stort batteri du har i din bil.

Hur länge håller batteriet?

Batterierna som används i laddbara bilar idag kallas litiumjonbatterier. Det är samma typ av batterier som finns i bärbara datorer, mobiltelefoner och andra laddbara elprylar i hemmet. Elbilens batteri har dock sofistikerade system för kylning, värmning och övervakning av batterierna i de laddbara bilarna för att förlänga livslängden så mycket som möjligt på batterierna. Därför lämnar de flesta biltillverkare också flera års garanti på batterierna. Men tester har visat att batterierna kommer hålla mycket längre än så. Som ett exempel kan nämnas Samsungs batterier som i tester endast tappar 20% kapacitet efter 92 000 mil i optimala förhållanden!

Är batteritillverkning miljövänligt?

Precis som i alla andra tillverkningsprocesser sker det även utsläpp vid tillverkning av bilar. För elbilar kan utsläppen vara högre i vissa fall på grund av batteriet. Tittar man dock över hela bilens livslängd så visar det sig att elbilar släpper ut betydligt mindre koldioxid jämfört med sina konventionella motsvarigheter. Ju renare tillverkningen av el är i det aktuella landet, desto mindre blir elbilens miljöpåverkan. En elbil i Sverige släpper till exempel ut 85% mindre koldioxid än sin dieselmotsvarighet under hela sin livslängd.

Hur lång tid tar det att ladda en elbil?

Laddningstiden för en elbil kan variera kraftigt beroende på flera faktorer. Dessa inkluderar vilken typ av laddare du använder, kapaciteten på bilens batteri, och hur uttömt batteriet är.

Nivå 1-laddare, som är vanliga hushållsuttag, kan ta upp till 8-20 timmar att ladda ett helt tomt batteri. Detta gör dem mest lämpliga för övernattningsladdning eller för bilar som inte kör mycket på en dag.

Nivå 2-laddare, som är de du hittar på offentliga laddningsstationer och kan installeras hemma, kan ladda ett batteri på några timmar. De är mycket snabbare än Nivå 1-laddare och är ofta det bästa valet för daglig laddning.

Kan ett elbilsbatteri bytas ut?

Ja, batterierna i elbilar kan bytas ut, men det är oftast inte nödvändigt under bilens livslängd. De flesta elbilar är designade med batterier som varar i många år och klarar av tusentals laddningscykler. Tillverkarna erbjuder ofta garantier på batterierna som varar mellan 8 och 10 år. Om ett batteri skulle behöva bytas ut tidigare än så, beror det vanligtvis på en defekt snarare än normalt slitage.

Vad kostar ett nytt batteri till en elbil?

Att byta ut ett elbilsbatteri kan ligga var som helst mellan 30 000 och 200 000, med största prisskillnaden beroende på vad för bilmodell det handlar om. Notera däremot att priserna på batterier har minskat över tid och förväntas fortsätta minska i framtiden tack vare tekniska framsteg och större produktionsvolymer.

Skadar snabbladdning batteriet?

Frågan om snabbladdning kan skada elbilsbatterier är komplex. Generellt sett kan frekvent snabbladdning ha en viss inverkan på batteriets totala livslängd. Detta beror på att snabbladdning kan orsaka mer värme än långsammare laddningsmetoder, vilket kan påverka batteriets hälsa över tid. De flesta moderna elbilar är dock designade för att hantera snabbladdning utan betydande skadliga effekter och har system för att hantera värme.

Kan jag ladda en elbil hemma?

Ja, du kan definitivt ladda en elbil hemma. Det finns två huvudalternativ för hemladdning:

Nivå 1-laddning innebär att använda ett standard hushållsuttag. Det är det enklaste och mest kostnadseffektiva alternativet, men också det långsammaste. Det kan vara tillräckligt för dig om du inte kör mycket varje dag eller om du kan låta bilen ladda över natten.

Nivå 2-laddning kräver installation av en speciell laddningsstation hemma . Dessa laddningsstationer laddar mycket snabbare än ett standarduttag och kan vara bra om du kör mycket varje dag eller om du vill kunna ladda bilen snabbt mellan resor. Installationen kan vara dyr och kräver en professionell elektriker, men det kan vara värt kostnaden för bekvämligheten.

Hur ofta bör jag ladda min elbil?

Hur ofta du behöver ladda din elbil beror på hur mycket du kör och bilens räckvidd. Om du kör mycket varje dag kan du behöva ladda den varje natt. Om du bara kör korta sträckor kan du kanske bara behöva ladda den varannan dag eller ännu mer sällan.

Notera att du inte nödvändigtvis behöver ladda batteriet till fullt varje gång. Faktum är att vissa tillverkare rekommenderar att man håller batteriet mellan 20% och 80% för att maximera dess livslängd. Det är också bra att veta att batteriets livslängd inte påverkas av att ladda bilen ofta – det är antalet fulla laddningscykler som räknas, inte antalet laddningar.

Har du en elbil eller laddhybrid och behöver en laddbox för att kunna ladda hemma?
Besök vår webbshop!