Ett av de viktigaste komponenterna i laddbara bilar är batteriet. I och med att den här typen av batterier tidigare inte funnits i bilar finns det många frågor och funderingar kring denna komponent. Nedan försöker vi reda ut några av de frågetecken som finns kring elbilens batteri.

Bilens räckvidd

Räckvidden på din bil talar om hur många kilometer din bil kan åka på eldrift på en full laddning och är kortare på laddhybrider jämfört med elbilar. Den räckvidd som specificeras för bilen är mätt enligt en standardiserad körcykel och är framtagen för att jämföra olika bilars räckvidd. Körcykelns resultat stämmer därför inte alltid överens med verkligheten då det finns mycket som kan påverka räckvidden på din bil. Bland annat vägens topografi, väder, vilken kringutrustning du använder, din körstil och vägunderlag. Räckvidden på bilen beror helt på hur stort batteri du har i din bil.

Hur länge håller batteriet?

Batterierna som används i laddbara bilar idag kallas litiumjonbatterier. Det är samma typ av batterier som finns i bärbara datorer, mobiltelefoner och andra laddbara elprylar i hemmet. Elbilens batteri har dock sofistikerade system för kylning, värmning och övervakning av batterierna i de laddbara bilarna för att förlänga livslängden så mycket som möjligt på batterierna. Därför lämnar de flesta biltillverkare också flera års garanti på batterierna. Men tester har visat att batterierna kommer hålla mycket längre än så. Som ett exempel kan nämnas Samsungs batterier som i tester endast tappar 20% kapacitet efter 92 000 mil i optimala förhållanden!

Är batteritillverkning miljövänligt?

Precis som i alla andra tillverkningsprocesser sker det även utsläpp vid tillverkning av bilar. För elbilar kan utsläppen vara högre i vissa fall på grund av batteriet. Tittar man dock över hela bilens livslängd så visar det sig att elbilar släpper ut betydligt mindre koldioxid jämfört med sina konventionella motsvarigheter. Ju renare tillverkningen av el är i det aktuella landet, desto mindre blir elbilens miljöpåverkan. En elbil i Sverige släpper till exempel ut 85% mindre koldioxid än sin dieselmotsvarighet under hela sin livslängd.

Har du en elbil eller laddhybrid och behöver en laddbox för att kunna ladda hemma?
Besök vår webbshop!