Bild föreställande Lars Eliasson som blir intervjuad kring laddboxars säkerhet
Lars Eliasson, CTO Eways

I takt med att antalet elbilar på vägarna ökar blir också marknaden för laddboxar större. Precis som med alla elektriska produkter finns det saker som är viktiga att tänka på när det kommer till säkerhet. Vi har pratat med Lars Eliasson, teknisk chef på Eways, för att få större förståelse för hur man kan avgöra säkerheten på laddboxen och vad du som kund bör tänka på inför ett köp. 

Hej Lars! Om vi tänker elsäkerhet, vad skulle du säga är en bra grund att utgå från när det är dags att köpa en laddbox? 

En bra utgångspunkt är att välja en svensk återförsäljare eftersom laddboxen då är tvungen att uppfylla svensk standard. Det är också alltid en fördel att kunna få produktbladet och bruksanvisningen på svenska. Utöver det är det också viktigt att du låter en auktoriserad elektriker installera laddboxen.


Vad innebär det och hur kan man veta att elektrikern är auktoriserad? 

För att man ska bli en auktoriserad elektriker krävs det att man skickar in en ansökan till Elsäkerhetsverket och får den godkänd. Om du är osäker på huruvida din elektriker är behörig eller inte kan du enkelt kolla upp företaget på Elsäkerhetsverkets webbplats.

Hur bra skulle du säga att elsäkerheten i dagens laddboxar är?

Generellt kan man säga att elsäkerheten i dagens laddboxar är relativt god. Om man utgår från säkerheten på ett vanligt eluttag är laddboxen alltid ett säkrare alternativ. Den måste till exempel alltid ha en separat jordfelsbrytare, antingen inbyggd i boxen eller i elcentralen. Laddboxar har också temperaturgivare som begränsar laddströmmen om det skulle uppstå för höga temperaturer.

Finns det några saker som är extra viktiga att tänka på för att välja en säker laddbox?

Ett grundläggande krav för att en laddbox ska få säljas i Sverige är att den ska vara CE-märkt och ha ett modell- eller serienummer. Märkningen är tillverkarens sätt att intyga att produkten uppfyller de säkerhetskrav som EU ställer för just den produkten. Förutom CE-märkning finns det också något som kallas tredjepartscertifiering, vilket innebär att ett oberoende testinstitut har testat produkten utifrån gällande normer. Vill du känna dig extra trygg är det därför klokt att välja en modell som har blivit tredjepartscertifierad – exempelvis via det tyska institutet TÜV eller svenska RISE .

En annan viktig egenskap är att kolla efter om laddboxen har en inbyggd jordfelsbrytare, vilket ska framgå i laddboxens produktblad. Om den inte har en jordfelsbrytare är det viktigt att installatören kompletterar med en separat sådan vid installationen.

Ibland får vi frågor om det inte räcker med  att man har en jordfelsbrytare i huset, men det gör det inte utan du måste också ha en separat till varje laddbox.

Till sist bör du också välja en laddbox som är anpassad efter den miljö som den ska placeras i. Det finns nämligen modeller som är tänkta för inomhusbruk/garage och som därmed inte är lämpliga att ha utomhus. För att ta reda på hur tålig laddboxen är kan du kolla på dess IK- och IP-klass.

IK-klass är ett mått som används för att bedöma tålighet mot yttre påverkan som slag eller stötar. Vi rekommenderar att du väljer en laddbox med minst IK8, vilket innebär att produkten i praktiken tål en järnkula som väger ett kilogram och faller från 50 centimeters höjd. Det kan jämföras med IK10 som motsvarar samma kula fast från två meters höjd. IP-klassen anger hur väl produkten klarar yttre påverkan av damm, vatten och liknande. Vi på Eways rekommenderar en laddbox med minst IP44 om du ska ha den utomhus – det innebär att den håller sig skyddad mot instickande föremål större än en millimeter och mot strilande vatten oavsett vinkel. Alla laddboxar som Eways säljer har minst IP44 och IK10. 

Lista över IP-klasser

Tabell över olika IP-klasser och vad de innebär, för att illustrera hur tåliga olika laddboxar är.
Källa: Elsäkerhetsverket (https://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/dina-elprodukter/krav-och-markning-pa-elprodukter/ip-klasser-for-markning-av-fuktskydd/)

Finns det något man kan tänka på för att framtidssäkra sin laddbox?

Något att hålla utkik efter är teknologin och standarden ISO 15118, även kallad Vehicle to Grid (V2G), som gör det möjligt för elbilar att kommunicera med laddboxen. I vanliga fall används ju laddboxen för att ladda bilbatteriet med hjälp av el från det vanliga elnätet, men med V2G-teknologin kan laddningen även gå åt andra hållet. Det innebär att bilbatteriet också kan användas för att exempelvis driva bostaden. Utöver V2G finns även V2H, V2B och V2L (Home, Building, Load) där samtliga handlar om att kunna överföra energi från batteriet. Samlingsnamnet för denna teknologi är V2X.

För att kunna nyttja V2G måste dock både bilen och laddboxen stödja teknologin. Ännu är det inte så vanligt vare sig för bilar eller laddboxar, men vi tror att mycket kommer att hända under de kommande åren. Redan nu finns det exempelvis fungerade V2G-system för snabbladdning (DC) och dessutom finns det redan några få bilar på marknaden som till exempel kan förse en kylbox med 230V.

Har du fler frågor om laddboxar och undrar vad som är bra att tänka på inför ett köp? Ring och prata med våra laddexperter som finns tillgängliga alla dagar mellan kl. 10-21 på 010- 121 94 00.