Med nära en miljon nätkunder har Ellevio stora möjligheter att bidra till omställningen av ett fossilfritt samhälle. Genom samarbete med den oberoende och rikstäckande laddoperatören Eways ska man nu tillsammans göra skillnad för utbyggnaden av laddinfrastrukturen i Sverige. Prognosen är tusentals laddstationer de närmaste åren.

Ellevio distribuerar el till nära 960 000 kunder i Sverige och under de senaste åren har antalet förfrågningar om hjälp med laddlösningar ökat kraftigt ifrån alla kundgrupper. För att möta efterfrågan tecknas nu avtal med den oberoende laddoperatören Eways som idag är ledande på marknaden med cirka 20 000 installerade laddplatser. Privatkunderna bearbetas i ett första steg.

– Tack vare samarbetet med Eways kan vi erbjuda en kostnadseffektiv helhetslösning till våra privatkunder innehållande ett brett sortiment av laddboxar med tillbehör, allt för att möta kundernas olika behov. Med tanke på den mängd förfrågningar som vi får redan nu är prognosen att vi tillsammans kommer att förse villakunderna i Sverige med tusentals laddstationer de närmaste åren. Att jobba med ledande partners och fortsätta utveckla nya kunderbjudanden är en viktig hörnsten i vår strategi, säger Kristofer Fröjd, SVP Strategy & Business Development på Ellevio.

– Potentialen i det här samarbetet är enorm och jag är övertygad om att vi tillsammans kommer att kunna bidra väsentligt till det nationella målet om en fossiloberoende fordonsflotta till 2030, säger Niclas Sahlgren, vd på Eways.

För mer information kontakta:
Niclas Sahlgren, vd Eways, niclas.sahlgren@eways.se , mobil: 070 818 10 30
Kristofer Fröjd, SVP Strategy & Business Development på Ellevio, kristofer.frojd@ellevio.se; mobil: 0730 750 280