Samhall har inlett ett samarbete med laddoperatören Eways, som erbjuder laddlösningar för elbilar över hela Sverige. Nu har de tio första laddstationerna installerats i Halland.

Jag är mycket glad över att vi nu har ett centralt avtal på plats som hjälper oss att successivt byta ut våra fordon till elbilar. Det är ytterligare en viktig del i att nå våra hållbarhetsmål
Anna Hagvall, hållbarhetschef på Samhall

Samhall ska halvera företagets klimatutsläpp till 2025 och ha en helt fossilfri fordonsflotta till 2030. Med närmare 26 000 medarbetare över hela landet står företagets 1200 fordon för en stor del av Samhalls koldioxidutsläpp. Omställningen har redan påbörjats genom ett flertal insatser. Med det nya avtalet med Eways på plats kan hållbarhetsarbetet växlas upp ytterligare.

– Redan idag är cirka 25 procent av vår fordonsflotta fossilfri. Vi använder biogas och har en del bilar som kör på el. Att få laddinfrastruktur på plats är däremot en nyckelåtgärd för att kunna köra på el fullt ut, säger Anna Hagvall.

Eways grundades 2015 och har idag ca 4 000 smarta laddpunkter över hela landet. Samarbetet med Samhall inleds i Halland där de första 10 laddpunkterna har installerats. Samtidigt pågår en utvärdering och en kartläggning över var Samhalls behov av laddinfrastruktur är som störst, för fortsatt implementering av elektrifierade fordon.

Samtliga laddpunkter kommer att vara kopplade till Eways molntjänst för att säkerställa en pålitlig drift samt göra det möjligt för Samhall att få en samlad laddstatistik till hållbarhetsredovisningen och även redovisa kostnaden för laddningen på ett korrekt sätt.

Vi drivs av att ställa om samhället till fossilfrihet genom att göra det enkelt att köra elbil. Vårt samarbete med Samhall, som är en av Sveriges största arbetsgivare och Sveriges viktigaste företag, visar att det är fullt möjligt att ställa om fordonsflottan när pålitlig infrastruktur kommer på plats
Niclas Sahlgren, vd på Eways.

Om Samhall

Samhall är Sveriges viktigaste företag. Deras vision är att bidra till ett Sverige där alla ses som en tillgång på arbetsmarknaden. Samhall har 25 000 anställda på cirka 250 orter i Sverige.

 

Vill du också ladda på jobbet?

Kontakta oss!