Eways har vunnit Stena Fastigheters upphandling för laddning av elbilar. Det innebär att Eways blir leverantör av laddstationer och laddtjänster till ett av Sveriges största privata fastighetsbolag och deras fastighetsbestånd med 26 000 bostäder och 3 500 lokaler över hela landet.

Avtalet som tecknats mellan Eways och Stena Fastigheter avser leverans och installation av smarta och uppkopplade laddstationer för laddning av elbilar och laddhybrider. Tjänster som omfattas är bland annat övervakning, drift, underhåll, kundtjänst och Betallösningar.

Vi vill göra det lätt för våra kunder att leva hållbart, och samarbetet med Eways stärker vårt hållbarhetsarbete genom att vi kan erbjuda våra lokal- och bostadshyresgäster möjligheten att ladda sin elbil

Cecilia Fredholm, hållbarhetschef Stena Fastigheter

Avtalet har en flexibilitet där leveransen, i stor utsträckning, kan skräddarsys till varje enskild fastighet. Ett uppdrag kan avse hela processen från projektering till drift, underhåll och kundtjänst eller enstaka tjänster till redan befintliga laddstationer.

Vi är mycket glada att få förtroendet att samarbeta med ett av Sveriges största fastighetsbolag. Vi ser fram emot att vara en erfaren resurs när Stena Fastigheter bygger ut laddinfrastrukturen och arbetar för hållbar mobilitet vid deras fastigheter de kommande åren

Jörgen Synning, Regionchef på Eways

Avtalet är ett steg i Stena Fastigheters miljö- och hållbarhetsarbete och syftar till att underlätta omställningen från fossilbilar till elbilar. Med hjälp av Eways laddstationer kommer Stena fastigheters hyresgäster och personal kunna ladda sina bilar, enkelt och bekvämt, hemma eller på jobbet.

Om Stena Fastigheter

Stena Fastigheter är ett av Sveriges största privatägda fastighetsbolag med 26 000 bostäder och 3 500 lokaler i storstadsregionerna i Sverige. Hållbarhetsfrågorna står högt på agendan och genom arbetssättet relationsförvaltning sker samarbeten med skolor, ideella organisationer och myndigheter för att skapa attraktiva områden där människor trivs och bor kvar länge.

 

Vill ni också Erbjuda laddning till era hyresgäster?
Vi hjälper er hela vägen från idén om laddning till färdiga laddstationer!

Kontakta oss!