Brand i elbil

Brand i elbilar är ett ämne som Eways som laddoperatör ofta får frågor kring. Vi vill härmed, genom fakta, klargöra att laddstationer inte innebär någon högre risk än någon annan fastighetsinstallation. Tvärtom, så minskar risken för överhettning och brand om laddning sker i en laddstation jämfört med att ladda i ett hushållsuttag.

De laddstationer vi erbjuder håller högsta säkerhetsnorm och klass. I laddstationerna finns flera tekniska komponenter som minimerar risken för överhettning. Exempelvis, sitter det i varje laddstation en jordfelsbrytare som ser till att bryta felströmmar, 30mA för AC-strömmar och 8mA för DC-strömmar. Detta är säkrare än andra installationer i en fastighet. I laddstationen dimensioneras samtliga kablar och komponenter för högre laddströmmar än vad som går att ladda. Dessutom är laddströmmarna förhållandevis låga. Maximalt 32 Ampere, men vanligtvis 8–16 Ampere.

Varför talas det om överhettning och brand vid elbilsladdning?

Risken med brand i din elbil uppkommer när du ska ladda elbilen hemma i ett vanligt vägguttag. Detta är även något som Elsäkerhetsverket fastställt. Vägguttaget är inte dimensionerat för att ge maximal ström under lång tid. Därför rekommenderar Elsäkerhetsverket att elbilsägare alltid ska ladda sina bilar i en laddstationen.

Batteri – fakta

En annan aspekt är batterierna. Batteribränder- eller batteriexplosion är inte helt ovanligt i hushållsprodukter. Dessa produkter laddas okontrollerat och till maximal nivå varje gång. Skillnaden på en hushållsprodukt och en elbil är att elbilsbatteriet aldrig laddas till 100%. Laddningen sker kontrollerat och övervakas under hela laddprocessen. Dessutom laddas elbilsbatteriet med reducerad hastighet när batteriet närmar sig full energinivå. Därmed minimeras riskerna med batteribrand i ett elbilsbatteri.

Elbilen en brandfara?

Globalt rullar det närmare åtta miljoner laddbara bilar på vägarna och antalet växer i mycket hög takt. Över 100 000 av dessa finns i Sverige men under det senaste året har ett mycket fåtal elbilsbränder rapporterats. Under samma period har det rapporterats om tusentals bränder i bensin- och dieselbilar. Ny teknik innebär ofta många frågetecken och viss oro. Därför är det viktigt att skilja på fakta och myter. Under 2019 utkom forskningsinstitutet Rise med en rapport som visade att det inte finns någon större sannolikhet i att en laddbar bil fattar eld jämfört med en bensin- eller dieselbil. Däremot skiljer sig riskerna åt. Även Sveriges tekniska forskningsinstitut har gett ut en rapport, ihop med Autoliv där man fastställer att bränder i elbilar inte alltid har med batteriet att göra, tvärtom startar ofta bränder i bilar i det vanliga 12-voltsbatteriet.

Brand på Stavanger flygplats

Så sent som i januari spreds nyheten om att en elbil orsakat en brand på Stavangers flygplats med följden att parkeringshuset kollapsat och skadat hundratals bilar. Uppgiften dementerades snabbt av räddningstjänsten på plats som talade om att eldsvådan istället börjat i en äldre dieselbil. Forskningsinstitutet Rise i Norge har, på uppdrag av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap DSB, skrivit en rapport om just laddning av elbil i parkeringsgarage och konklusionen i rapporten är att det inte är någonting som typer på att laddning av elbilar skulle medföra någon ökad risk för brand.

Vad händer om en elbil skulle fatta eld?

Oron kring brand i elbilar beror till stor del på de litium-jonbatterier som bilen drivs av. Denna typ av batterier har blivit ökända efter att ha fattat eld eller exploderat i allt från mobiltelefoner till hoverboards. Det är dock viktigt att komma ihåg att batteridesignen i elbilar är mycket säkrare, med stora krav på tester. Säkerhetssystemet är av mycket högre kvalitet än i elektroniska hushållsprodukter. Om en elbil skulle fatta eld och elden skulle nå batteriet kan en termisk rusning uppstå, vilket kan leda till en gasexplosion.

Hanteringen av termiska rusningar är komplicerad eftersom gaserna kan fatta eld långt efter att batteriet skadats. En sådan termisk rusning kan ske om batterierna i elbilen är laddade över 50%. Risken för termisk rusning beror också på omgivningstemperaturen samt på om batteriet utsätts för yttre påfrestningar, så som långvarig brand. De gaser som bildas vid brand i ett batteri är framförallt kolmonoxid och koldioxid, alltså samma typer av gaser som förekommer i avgaser från konventionella bilar. Utöver detta bildas också väteflourid, men på en begränsad nivå.

Släcka brinnande bil

Att släcka en elbil fungerar på samma sätt som att släcka en bensin- eller dieselbil och i de flesta fall används vatten för släckningsarbetet. Att använda vatten innebär ingen risk för elektriska stötar då strömmen i en elbil bryts vid olycka.

Ingen hög risk

Slutsatsen är alltså att den inte finns någon högre risk i att en elbil fattar eld, jämfört med att en bensin- eller dieselbil skulle fatta eld. Det är dock mycket viktigt att tänka på att ladda bilen på rätt sätt, genom att undvika laddning i vanligt vägguttag. En elbil eller laddhybrid bör alltid laddas i en laddstation för att bibehålla högsta säkerhet genom hela laddprocessen.

Ladda rätt

Har du en elbil som du idag laddar i ett vanligt vägguttag? Minimera risken för överhettning med en laddstation hemma från Eways. Vi erbjuder alla våra laddstationer inklusive installation. Och du! vi installerar i hela Sverige!

Hitta rätt laddstation här