Bring satsar stort på att nå miljömålen och resan mot en fossilfri bilflotta för att på allvar sänka miljöavtrycket. En ny toppmodern distributionsterminal har byggts i Västberga där Eways står för de nyckelfärdiga laddlösningarna. Förutom de 34 stycken installerade AC-laddarna som nu sitter uppe kommer även snabbladdare att etableras. Allt för att kunna nyttja de fossilfria transportbilarna så smidigt som möjligt!

 

Vi på Bring vill vara ledande i omställningen till elektriska transporter. För att kunna möta våra höga ambitioner i omställningen av vår fordonsflotta till eldrift var det nödvändigt med flexibla laddare för att kunna maximera det antal bilar som laddas och med olika effekt. Eways lösningar passade väl in på våra krav om flexibilitet och lösningar för framtiden.

Tobias Åbonde, nordiskt ansvarig för hemleveranser på Bring.

 

Transport- och distributionssektorn kommer alltid vara en viktig del av vårt samhälle. För att Sverige ska nå de högt uppsatta miljömålen och samtidigt bemöta samhällets distributions- och transportbehov så är en elektrifiering av transportfordonen en effektiv väg att gå. Distributionsbilar körs nästan undantagslöst i kommersiell trafik med många mil per år, så att övergå till en fossilfri transportsektor ger stor miljönytta!

 

Läs mer om den eldrivna distributions- och transportsektorn här!