Är elbilen verkligen mer miljövänlig, eller har utsläppen bara flyttat från avgasröret till batterifabriken och kraftverket där elen produceras? Det korta svaret är att elbilen är bättre för miljön än motsvarande bensin- eller dieselbilar, var i världen den än produceras och körs. Men det finns också ett längre svar på frågan.

Det långa svaret på frågan om elbilar är miljövänliga är att det beror på. Dels beror det på vilken tidsperiod man tittar utifrån och dels beror det på var bilen och batteriet produceras samt var bilen används.

I ett bästa scenario hade elbilen alltid laddats med fossilfri energi och batteriet tillverkats på ett hållbart sätt. Så är det dock ännu inte alltid.

Livscykelanalys ger bättre förståelse

En sak som vi kan konstatera är att det inte finns någon bil som är bra för miljön. När en bil produceras, oberoende om det är en elbil eller om den drivs på fossila bränslen, så bidrar produktionen till utsläpp av växthusgaser. Men för att förstå en bils hela miljöpåverkan är det viktigt att titta ur ett livscykelperspektiv, från vagga till grav. Bilens livscykel kan, förenklat, delas in i tre delar:

  1. Produktion

    (som i sin tur består av bland annat råvaruframställning samt produktion av material, batteri och bil)

  2. Användning
  3. Återvinning

 

Jämför man en elbil med en bensin- eller dieselbil så har elbilen högre CO2-utsläpp i produktionsfasen, vilket till stor del beror på produktion av batteriet som fortfarande är relativt smutsig och energikrävande. Tittar man på användningsfasen så är dock elbilen överlägsen. Där fossilbilarna släpper ut stora mängder växthusgaser och luftföroreningar från avgasröret kör elbilen helt utan avgaser. Dessutom är elbilen betydligt mer effektiv i att omvandla energin från batteriet till framdrivning av fordonet jämfört med bilar med förbränningsmotor. Trots det ger såklart även elbilens körning upphov till vissa indirekta utsläpp från elproduktionen, vilket presenteras i mer detalj nedan.

 

Jämför själv!

Om du vill få en snabb inblick i hur en elbil jämför mot en bensin- eller dieselbil i utsläpp kan du enkelt själv få fram informationen i det nya verktyget How clean are electric cars? från den Europeiska paraplyorganisationen Transport & Environment (T&E)

Enligt deras senaste analys (2022) presenterar dem att den genomsnittliga elbilen i Europa är tre gånger renare än motsvarande bensinbil, och släpper ut 69% mindre koldioxid.

Värt att notera är att de siffror som används är inte från körcykler som NEDC eller WLTP, utan snittutsläppen i verklig körning för de tio mest populära bilarna inom varje segment.

Worst case scenario

Genom verktyget ser vi att värsta tänkbara scenariot för elbilen är om batteriet produceras i Kina och bilen används i Polen. Detta beror till stor del på att elproduktionen i dessa två länder har mycket höga utsläpp. Ur ett livscykelperspektiv släpper elbilen i ett sådant scenario ut 37% mindre CO2 än en jämförbar bensinbil. Efter 9 700 mils körning har elbilen blivit bättre för miljön.

Worst case scenario - Livscykelanalys för elbil

Best case scenario

Bäst tänkbara scenariot är om elbilens batteri produceras i Sverige och att bilen används i Sverige. Över hela sin livscykel släpper då elbilen ut 80% mindre CO2 jämfört med motsvarande dieselbil och 81% mindre CO2 jämfört med motsvarande bensinbil. Redan efter 1 150 mil är elbilen bättre för miljön. Det kan jämföras med att medelsvensken i snitt kör 1 200 mil per år. Så redan första året än alltså elbilen bättre ur miljösynvinkel.

Best case scenario - Livscykelanalys för elbil

Ett normalt scenario

Men varken det sämsta tänkbara eller det bästa tänkbara scenariot är ett normalt scenario. T&E har därför också skapat en graf som visar ett medelscenario. Det vill säga att elbilens batterier tillverkas i Europa med den europeiska elmixen. Grafen visar att om denna bil används i Sverige så är utsläppen över livscykeln 79% lägre än utsläppen från en jämförbar konventionell bil och om bilen används i Polen så är utsläppen över livscykeln fortfarande 29% lägre än utsläppen från en jämförbar konventionell bil.

Livscykelanalys för elbil

Elbil, ett miljövänligare alternativ

Så, där har ni det. Elbilar är mer miljövänliga, och alltså redan idag ett bättre alternativ ur ett livscykelperspektiv, än motsvarande bensin- eller dieselbil. Speciellt i Sverige. Och när Northvolts batteriproduktion i Sverige kommer igång och dess batterier börjar användas i elbilar så kommer elbilen bli ett ännu bättre alternativ gällande klimatpåverkan. Nyligen släpptes också en studie gjord av universiteten i Cambridge, Exeter och Nijmegen som visar samma sak. Nämligen att elbilen är bättre för miljön, jämfört med en bensinbil, i 95% av världens länder.

”Elbilen är bättre för miljön jämfört med en bensinbil i 95% av världens länder.”

Välj ett miljövänligare alternativ, välj elbil!

Har du redan en elbil eller laddhybrid? Eller funderar på du att skaffa en laddbar bil, men har frågor kring laddningen?

Vi hjälper dig hela vägen från idén om laddning, till färdig laddstation på din garageuppfart, i bostadsrättsföreningen eller på jobbet. Läs mer på vår hemsida eller kontakta oss nedan.

Kontakta oss!