För att ge Fastighetsägarnas Service kunder och medlemmar ett verktyg att enkelt och smidigt bygga ut laddmöjligheter för sina hyresgäster, har Fastighetsägarna Service tecknat ett ramavtal med laddoperatören Eways. Ramavtalet innebär att fastighetsägarnas kunder och medlemmar enkelt kan beställa installation av laddstationer till fasta priser. Eways tillhandahåller också smarta system för drift och underhåll av laddinfrastruktur samt olika betalningssystem.

Laddning av elbilar och laddhybrider kommer till 90 % ske i hemmet eller på arbetsplatsen där bilen ofta står parkerad. En utmaning för många fastighetsägare men också en möjlighet att bidra till omställningen mot ett fossilfritt samhälle.

– I och med samarbetet med Eways har vi givit våra kunder & medlemmar ett verktyg för att hantera de ökande kraven på att tillhandahålla elbilsladdning till sina hyresgäster. Genom Eways känner vi en trygghet i att våra kunder & medlemmar erbjuds en professionell leverantör av såväl laddstationer, installation och tjänster, säger Robert Andersson Verksamhetschef Ramavtal & Samarbetsavtal.

Fastighetsägarna

Den första medlemmen att nyttja ramavtalet är Lennart Ericsson fastigheter. Deras hyresgäster har efterfrågat laddmöjligheter och när man fick höra om samarbetet tog man chansen. I ett första steg har Lennart Ericsson Fastigheter nu installerat 30 laddplatser i ett av sina parkeringsgarage i centrala Stockholm.

– Genom Fastighetsägarnas frukostseminarium fick vi kontakt med Eways och på en skala från 0-10 ger jag Eways elva poäng. Samarbetet har fungerat utmärkt och vi är mycket nöjda med det affärsförslag vi fått och som ska genera en liten intäkt, så att vi kan bekosta den investering vi gjort över tid, säger Lasse Johansson Teknisk förvaltare på Lennart Ericsson Fastigheter.

Den 15 maj införs ett nytt krav i den svenska lagstiftningen som innebär att fastigheter måste förberedas för laddinfrastruktur och i vissa fall även erbjuda laddning. Samarbetet mellan Eways och Fastighetsägarna Service är en del i arbetet med att underlätta för fastighetsägare att klara av de kommande kraven.

– Eways mål är att våra barn och barnbarn skall kunna leva i ett fossilfritt samhälle. Vi ser därför detta samarbete som en mycket viktig del i att skapa laddinfrastruktur som gör det enkelt för bilförare att gå över till eldrift, säger Niclas Sahlgren VD på Eways.