Bor du i en samfällighetsförening och vill installera laddbox för att kunna ladda din elbil? Då är det bra att känna till att installation av laddboxen måste rymmas inom anläggningsbeslutet. Att ladda elbil i samfällighet kan bli en lång process. Men låt oss ta det från början.

Har du frågor eller funderingar kring laddboxar?
KONTAKTA OSS!

Att köpa in och installera laddboxar för laddning av elbil i en samfällighetsförening kan bli en större process än man tror. Det beror till stor del på vad som står i samfällighetsföreningens anläggningsbeslut.

Gemensamhetsanläggning

Har ni exempelvis garage eller parkeringsplatser som är gemensamma för flera fastigheter kallas detta för en gemensamhetsanläggning. Gemensamhetsanläggningar bildas av Lantmäteriet och er samfällighetsförening får då ett anläggningsbeslut som innehåller uppgifter om gemensamhetsanläggningen.

Anläggningsbeslut

I anläggningsbeslutet framgår information om anläggningen samt vilket syfte och ändamål som anläggningen har. Det är också anläggningsbeslutet som styr vilka åtgärder som er förening kan vidta i den aktuella gemensamhetsanläggningen. Om laddning av elbilar inte ingår i anläggningsbeslutet får ni som samfällighetsförening alltså inte installera laddboxar i anläggningen. Men det går att få sitt anläggningsbeslut omprövat. Om ni känner er osäkra på om elbilsladdning ingår i ert anläggningsbeslut kan det vara en god idé att ansöka om fastighetsbestämning hos Lantmäteriet. Lantmäteriet kommer då att tolka ert anläggningsbeslut för att se om elbilsladdning ingår i beslutet.

Omprövning av anläggningsbeslut

Om ni önskar installera laddboxar i er samfällighetsförening och elbilsladdning inte ingår i ert anläggningsbeslut behöver ni få ert anläggningsbeslut omprövat av Lantmäteriet. För att få omprövningen godkänt måste ett antal villkor vara uppfyllda. Exempelvis måste det finns ett stort behov av anläggningen som inte kan tillgodoses på annat sätt. Dessutom måste fördelarna överväga nackdelarna, främst ur ett ekonomiskt perspektiv.

Kostnad för omprövning

Att ändra en befintlig gemensamhetsanläggning medför en viss kostnad. Exakt kostnad går inte att uppskatta utan beror på hur mycket arbete som krävs.

Får samfälligheter installera laddboxar?

När Lantmäteriet omprövat ert anläggningsbeslut och om anläggningsbeslutet uppfyllt alla villkor, innebär det att det går bra att installera laddboxar i er anläggning. Det finns exempel på fall där Lantmäteriet omprövat och godkänt anläggningar för elbilsladdning.

Gemensam kostnad för elbil i samfällighet

De fastigheter som ingår i samfällighetsföreningen är delägare i gemensamhetsanläggningen. Detta innebär att de har ett juridiskt och ekonomiskt ansvar för att förvalta anläggningen. Det betyder att kostnaden för inköp, installation, drift och underhåll av laddboxarna skall fördelas mellan alla medlemmar i föreningen, oavsett om man nyttjar laddboxen eller ej. Däremot kan elförbrukningen styras så att kostnaden tillfaller den som faktiskt använder elen.

Bidrag för laddbox till elbil i samfällighet

Naturvårdsverket ger ekonomiskt stöd till samfällighetsföreningar som köper och installerar laddboxar. Stödet innebär att ni kan få upp till 50% i ekonomiskt bidrag, dock högst 15 000 kronor per laddplats. Mer om bidraget för laddboxar hittar ni här.

Vi hjälper dig hitta rätt!

Är du osäker på vilken laddbox du ska välja? Lås oss hjälpa dig!
Läs mer om laddning hemma
Läs mer om laddning i BRF
Läs mer om laddning på jobbet

Köp din laddbox, inklusive installation, redan idag!
Kontakta oss!