Laddbara bilar är samlingsnamnet för bilar som har minst en elmotor och ett batteri som kan laddas externt från elnätet. Det innebär i praktiken laddhybrider och elbilar. Men låt oss titta närmare på tekniken.

Hybrid, HEV

En hybridbil, som ibland kallas elhybrid eller mildhybrid, räknas inte till laddbara bilar då dessa inte kan laddas externt från elnätet. Dessa bilar har ett mycket litet batteri som laddas upp med energi från förbränningsmotorn, samt vid inbromsningar. Den mest välkända hybriden i Sverige idag är Toyota Prius. Hybridbilar förkortas ibland HEV, från engelskans Hybrid Electric Vehicle, och har något lägre utsläpp och något lägre bränsleförbrukning än sina bensin- och dieselmotsvarigheter.

Laddhybrid, PHEV

Till skillnad från elbilen, drivs laddhybiden av en elmotor som samverkar med en förbränningsmotor. Laddhybridens fördel är att räckvidden ofta är längre än för en vanlig elbil, då både energi från batteriet och bensinen kan användas för framdrivning av fordonet. Detta gör laddhybriden till ett mellanting mellan en konventionell bil och en elbil. Utsläppen från en laddhybrid är inte lika låga som från en elbil, men långt lägre än utsläppen från en konventionell bensin- eller dieselbil. En laddhybrid har en el-räckvidd på cirka 50-80 kilometer per laddning och förkortas oftast PHEV från engelskans Plug-in hybrid vehicle. På svenska kallas de även ibland för plug-inhybrid.

Elbil, BEV

En elbil skiljer sig från en konventionell bil i den bemärkelsen att den har en elmotor för framdrivningen istället för en förbränningsmotor samt att kraftkällan är ett batteri istället för en bensin- eller dieseltank. Elbilen tankas inte, utan laddas istället från ett vägguttag, en Wallbox eller i en laddstation. Förutom elbilens miljöfördelar har den också mycket låga ljudemissioner vilket möjliggör nya lösningar i den moderna staden. Elbilens motor är tre till fyra gånger energieffektivare än en förbränningsmotor. Med det menas att mindre energi går till spillo i form av värme. Elbilen laddas i första hand hemma eller på arbetet. Du behöver inte lägga tid på att åka till en bensinstation och kan därmed få tid över till annat. Varje morgon när du vaknar är elbilen fulladdad och med klimatiseringsfunktionen kommer också din elbil ha rätt temperatur i kupén redan när du sätter dig i bilen. Elbilen är också billigare att äga och köra i och med att den har färre rörliga delar som behöver service samt att elen alltid kommer vara billigare än motsvarande mängd bensin eller diesel. Att köra på el kostar cirka två kronor per mil, vilket till viss del kompenserar den högre prislappen som en elbil idag har. Avsaknaden av växlar och den låga tyngdpunkten gör att de flesta som kör en elbil för första gången inser hur kul det är att köra på el. Elbilen är inget nytt fenomen, faktum är att världens första motordrivna fordon var elbilar. Men den begränsade räckvidden gjorde att bensinbilarna snabbt blev mer populära och elbilen föll i glömska. De flesta av dagens elbilar har en räckvidd på 250-500 kilometer. Detta gör att de allra flesta klarar sig bra med elbil. Undersökningar visar nämligen att en genomsnittlig europé i snitt kör 30-60 kilometer per dag. Men räckvidden påverkas också av din körstil, vägens topologi, temperaturen samt en rad andra faktorer vilket gör det omöjligt att säga exakt hur långt en elbil kan köra. Elbilen förkortas ibland BEV, från engelskans Battery Electric Vehicle.

Subventioner vid köp av laddbara bilar

Den 1 juli 2018 infördes ett nytt så kallat bonus-malussystem i Sverige. Detta system innebär att bilar med låga eller inga utsläpp får en ekonomisk bonus och bilar med höga utsläpp istället får betala en förhöjd fordonsskatt. Alla elbilar och de flesta laddhybrider har rätt till bonus, som mest 60 000 kronor. Bonus-malussystemet gäller vid köp av ny bil. Subventioner finns också för de som väljer en laddbar bil som förmånsbil. Förmånsvärdet för en laddbar bil beräknas genom att titta på närmast jämförbara bil och reducera förmånsvärdet med 40%.

 

Har du en elbil eller laddhybrid och behöver laddbox till hemmet?
Vi har flera modeller att välja på i olika prisklasser! Besök vår Webbshop.