Installerat & Klart

För din bekvämlighet erbjuder vi tjänsten Installerat & Klart på alla våra laddstationer.

I våra nyckelfärdiga installationer ingår alltid:

  • Installation av laddstation och anslutning till elcentral av certifierad installatör
  • Fem meter trefaskabel mellan laddstation och elcentral
  • Montering av laddstation på vägg
  • Test av personskyddsbrytare
  • Driftsättning av laddstation
  • Städning av platsen

Installerat & Klart: 6 495 kronor per laddstation.

Priset förutsätter att det finns plats i elcentralen. Observera att uppkoppling av laddstationen mot internet inte ingår i vårt Installerat & Klart-pris. I vissa fall krävs det att vi monterar kabel utöver de fem meter som ingår, då debiterar vi per monterad meter kabel enligt nedan prislista. Ibland krävs, eller önskas, installation av jordfelsbrytare, utbyggnad av elcentral, uppkoppling mot internet, uppsäkring av fastighetens elabonnemang, håltagning i betong, grävning, asfaltering och montering av stolpar. Den kostnaden tillkommer i så fall till det fasta priset. Det går utmärkt att beställa tillkommande elarbeten direkt av vår installatör, till exempel översyn av elen i fastigheten eller ytterligare belysning vid parkeringen.

Ring oss gärna på 010-121 94 00 om du har frågor om installation.

 

Prislista vid tillkommande arbeten:

Elarbeten Pris
Uppsäkring av elabonnemang 1 249 kr
Monterad 3-fas 16A kabel mellan elcentral och laddstation (utöver 5 meter)
Monterad 3-fas 32A kabel mellan elcentral och laddstation (utöver 5 meter)
Dragning / förläggning av datakabel
249 kr per meter
349 kr per meter
69 kr per meter
Utbyggnad av elcentral, inomhus 2 495 kr per styck
Utbyggnad av elcentral, utomhus 2 995 kr per styck
Timkostnad vid tillkommande elarbeten 795 kr per timme

Övrigt elmateriel: 30% i rabatt på bruttoprislista

Markarbeten Pris
Startkostnad 4 500 kr
Schakt och återfyllning: gångbana asfalt 980 kr per meter
Schakt och återfyllning: gångbana plattor 1 075 kr per meter
Schakt och återfyllning: grus / gräs 410 kr per meter
Timkostnad, handgrävning vid korta avstånd (mindre än 5 meter) 795 kr per timme

 

Övriga arbeten Pris
Extra håltagning i betong och tegel (under 50cm) 495 kr per hål
Montering av kabelskydd på vägg 249 kr per meter
Timkostnad vid tillkommande arbeten 795 kr per timme

Alla priser är inklusive moms och faktureras efter utförd installation.

Vänligen meddela oss vid köp om du har solceller eller annan utrustning som påverkar installationen av laddstation i ditt hem.

Kushtrim Krasniqi

Kontakta mig för mer information!

kushtrim.krasnici@eways.se

Tel: 073-255 52 54