Klimatklivet

Grön-teknik-bidraget

Allt du behöver veta om bidraget till laddboxar för privatpersoner

Om Grön-teknik-bidraget

Grön-teknik-bidraget är ett bidrag för privatpersoner som installerar en laddstation för laddning av laddbara bilar i hemmet. Stödet hanteras av Skatteverket.

Det går att få maximalt 50 % av investeringskostnaden i stöd, dock högst 50 000 kronor per fastighet.

Eways hjälper dig genom hela processen – kontakta oss så berättar vi mer!

Låt oss hjälpa dig!

kushtrim.krasnici@eways.se

Tel: 073-255 52 54

Hitta rätt laddbox till din bil!

Till webbshopen!

Vem kan få Grön-teknik-bidrag?

Bidraget är specifikt inriktat till privatpersoner som köper och installerar laddstation för laddning av elbil eller laddhybrid i hemmet. Du behöver inte äga någon bil för att kunna få bidraget.

Innehav garanterar inte stöd

Vänligen observera att Eways aldrig kan garantera att du som köper en laddstation från oss är berättigad till och kommer att få Grön-teknik-bidraget. Fortsätt läsa för att få reda på vad som krävs för att få stödet.

Vad räknas som en laddstation?

Laddstation, laddbox, wallbox, elstolpe, laddstolpe…kärt barn har många namn. Det formella namnet för en elektrisk utrustning som laddar elbilar och laddhybrider är laddstation. Laddbox, från engelskans Wallbox, används ofta som benämning på en laddstation som monteras på väggen.

Vad krävs för att få Grön-teknik-bidraget?

För att kunna få stöd krävs det att din laddstation uppfyller ett antal tekniska krav:

 • Din laddbox, laddstolpe eller wallbox skall installeras på en fastighet som du äger eller har nyttjanderätt till
 • Laddstationen skall installeras efter den 1 januari 2021
 • Installatione av laddstationen skall utföras av en certifierad elinstallatör med behörighet registrerad hos Elsäkerhetsverket
 • Laddstationen skall vara förberedd för elmätning och debitering av elkostnad
 • Laddstationen skall utrustas med minst Typ 2-kontakt
Chargestorm Connected

Så här får du Grön-teknik-bidrag

 1. Gör en förstudie och ta reda på de grundläggande förutsättningarna för åtgärden.
 2. Ta in offerter på installationen från flera leverantörer. Jämför och välj en leverantör som känns bra. Väljer du att installera din laddstation själv är materialkostnaden inte bidragsberättigad. Materialkostnad och installationskostnad måste finnas på samma faktura för att du ska kunna nyttja bidraget.
 3. När du valt leverantör bokar du in en installation en dag som passar dig och elektrikern som du blivit tilldelad.
 4. När installationen av din laddstation är utförd får du en faktura på 50% av beloppet från din leverantör. Du behöver alltså inte ansöka om bidraget själv. Följande uppgifter behöver leverantören för att kunna ansöka om bidraget:
  • Namn
  • Personnummer
  • Adress
  • Kontaktuppgifter (telefonnummer, e-postadress)
  • Fastighetsbeteckning för den fastighet där installationen har utförts
  • Datum för installation

 

Är du redo att ladda din bil hemma?
Vi hjälper dig hela vägen från idén om laddning till färdiga laddstationer!

Till webshopen!