Det så kallade Ladda hemma-stödet infördes 2018 och fram till den 31 december 2020 kunde villaägare som hade laddstolpe hemma ansöka om ett stöd för laddboxar som fanns installerade i anslutning till hemmet. För privatpersoner har Naturvårdsverkets ladda hemma-stöd nu ersatts av ett nytt laddbox-bidrag som fungerar mer som ett rotavdrag och som hanteras av Skatteverket.

I denna artikel kan du läsa om Naturvårdsverkets tidigare stöd för villaägare och bostadsrättsföreningar (Ladda hemma-stödet), som nu har bytts ut till två separata stöd. Vi reder även ut de nya möjligheterna för bostadsrättsföreningar och privatpersoner att få stöd för laddbox.

Till privatpersoners nya bidrag för laddbox

Ladda hemma-stödet byts ut

Ladda hemma-stödet var ett investeringsstöd som tidigare gick att söka hos Naturvårdsverket. Ladda hemma-stöd kunde sökas av både villaägare (eller privatpersoner utan villa) och av bostadsrättsföreningar. Numera är detta stöd slopat och ersatt av ett skatteavdrag för villaägare och privatpersoner samt ett bidrag för bostadsrättsföreningar och ett för företag.

För laddboxar finns det nu tre olika investeringsstöd; ett för publika laddstationer (kan ansökas av bland annat kommuner och köpcentrum), ett för icke-publika (kan ansökas av bland annat företag och BRF:er) och ett för privatpersoner. De icke-publika avser främst laddboxar som är avsedda för att ladda elbil på jobbet eller för att ladda elbil i bostadsrättsförening.

Köp laddbox

Ladda hemma-stödet vs. Grön Teknik

Privatpersoner som installerade en laddbox i anslutning till hemmet kunde tidigare ansöka om det så kallade Ladda hemma-stödet som maximalt kunde uppgå till 50 % av investeringskostnaden, dock ej mer än 10 000 kronor per fastighet. Installation av laddbox både i den privata bostaden och i fritidshuset kunde alltså ge maximalt 20 000 kronor i investeringsstöd, förutsatt att den totala kostnaden uppgick till minst 40 000 kronor.

I dag är Ladda hemma-stödet ersatt av ett skatteavdrag för grön teknik som kan ge dig upp till 50 000 kronor i bidrag (maximalt 50 % av installations- och materialkostnad).

Nytt Ladda hemma-stöd för bostadsrättsföreningar

Naturvårdsverket beviljar fortsatt investeringsstöd för bostadsrättsföreningar och samfällighetsföreningar, nu under namnet ”Ladda bilen”. Bidraget kan uppgå till maximalt 50 % av totalinvesteringen, det vill säga för både laddpunkt och installation, dock ej för mer än 15 000 kronor per laddpunkt. Installation av flera laddpunkter kan med andra ord generera tiotusentals kronor i investeringsstöd. Läs mer om bidrag för laddstation i bostadsrättsförening.

Laddstolpar i bostadsrättsförening

Inte bara för bilägare

Investeringsstödet gick att söka för de som köpte och installerade en laddstation för laddning av elbil eller elhybrid i hemmet. Det fanns däremot inget krav på att personen skulle äga en bil.

Tidigare krav för att bli beviljad Ladda hemma-stöd

För att kunna bli beviljad Naturvårdsverkets Ladda hemma-stöd fanns det ett antal krav som behövde uppfyllas.

  • Laddpunkten måste installeras på en fastighet som du antingen ägde eller hade nyttjanderätt till.
  • Installationen skulle ha utförts mellan den 1 januari 2018 och den 31 december 2020.
  • Installationen behövde ha utförts av en certifierad elektriker med rätt behörighet och som var registrerad hos Elsäkerhetsverket.
  • Laddpunkten skulle vara förberedd för elmätning samt för debitering av elkostnad.
  • Laddpunkten skulle ha utrustats med minst en Typ 2-kontakt.
  • Att det fanns ekonomiska medel kvar i den avsatta

Köp laddkablar