Klimatklivet

Ladda-hemma-stödet

Allt du behöver veta om bidraget till laddboxar för privatpersoner

Om ladda-hemma-stödet

Ladda-hemma-stödet är ett statligt bidrag för privatpersoner som installerar en laddstation för laddning av laddbara bilar i hemmet. Stödet hanteras av Naturvårdsverket.

Det går att få maximalt 50 % av investeringskostnaden i stöd, dock högst 10 000 kronor per fastighet.

Eways har lång erfarenhet av att hjälpa till med bidragsansökningar och vi hjälper dig genom hela processen – kontakta oss så berättar vi mer!

Kushtrim Krasniqi

Låt oss hjälpa dig!

kushtrim.krasnici@eways.se

Tel: 073-255 52 54

Hitta rätt laddbox till din bil!

Till webbshopen!

Vem kan få ladda-hemma-stödet?

Ladda-hemma-stödet är specifikt inriktat till privatpersoner som köper och installerar laddstation för laddning av elbil eller laddhybrid i hemmet. Du behöver inte äga någon bil för att kunna få bidraget.

Innehav garanterar inte stöd

Vänligen observera att Eways aldrig kan garantera att du som köper en laddstation från oss är berättigad till och kommer att få ladda-hemma-bidrag. Fortsätt läsa för att få reda på vad som krävs för att få stödet.

Vad räknas som en laddstation?

Laddstation, laddbox, wallbox, elstolpe, laddstolpe…kärt barn har många namn. Det formella namnet för en elektrisk utrustning som laddar elbilar och laddhybrider är laddstation. Laddbox, från engelskans Wallbox, används ofta som benämning på en laddstation som monteras på väggen.

Vad krävs för att få ladda-hemma-stödet?

Du kan ansöka om ekonomiskt bidrag för inköp och installation av laddstation i hemmet senast sex månader efter att installationen har genomförts. För att kunna få stöd krävs det att din laddstation uppfyller ett antal tekniska krav:

 • Din laddbox, laddstolpe eller wallbox skall installeras på en fastighet som du äger eller har nyttjanderätt till
 • Laddstationen skall installeras efter den 1 januari 2018
 • Installatione av laddstationen skall utföras av en certifierad elinstallatör med behörighet registrerad hos Elsäkerhetsverket
 • Laddstationen skall vara förberedd för elmätning och debitering av elkostnad
 • Laddstationen skall utrustas med minst Typ 2-kontakt
Chargestorm Connected

Så här gör du för att söka ladda-hemma-stödet

 1. Gör en förstudie och ta reda på de grundläggande förutsättningarna för åtgärden.
 2. Ta in offerter på installationen från flera leverantörer. Jämför och välj en leverantör som känns bra.
 3. Boka en tid för åtgärden.
 4. När installationen av din laddstation är utförd kan du skicka in din ansökan om bidrag på flera sätt. Enklast är att göra det via Naturvårdsverkets e-tjänst. Du kan också skicka in ansökan via e-post eller vanlig post, men då blir handläggningstiden längre. Följande uppgifter behövs när du skickar in ansökan:
  • Namn
  • Personnummer
  • Adress
  • Kontaktuppgifter (telefonnummer, e-postadress)
  • Fastighetsbeteckning för den fastighet där installationen har utförts
  • Datum för installation
  • Kopior på kvitton som styrker utlägg
 5. Naturvårdsverket granskar ansökan och begär in eventuella kompletteringar. När ansökan har genomgått granskning fattar Naturvårdsverket ett beslut; antingen avslag eller beslut om stöd. Kort efter att beslutet har fattats, sker en utbetalning av stödet.

 

Är du redo att ladda din bil hemma?
Vi hjälper dig hela vägen från idén om laddning till färdiga laddstationer!

Till webshopen!