Är ni intresserade av att etablera publika laddstationer? Då är det snart dags att ansöka om stöd från Klimatklivet! Ansökningsperioden är öppen 18-29 september. 

Klimatklivet är ett investeringsstöd från Naturvårdsverket som främjar övergången till en fossilfri framtid och gröna teknologier. Stödet är tillgängligt för företag, kommuner, regioner och organisationer i hela Sverige – och finansieras delvis av EU:s återhämtningsfond, NextGenerationEU.

Klimatklivets stöd erbjuder möjligheter både för er som planerar att bygga offentlig laddningsinfrastruktur, men också för er som vill ha stöd för laddinfrastruktur som ska användas inom verksamheten. För det senare gäller dock att ni inte redan uppfyller kriterierna för bidrag från Ladda bilen, ett stöd som du kan läsa mer om här.

Låt Eways hjälpa er

Ansökningsperioden för Klimatklivet löper från den 18:e till den 29:e september, och vi på Eways finns redo att hjälpa er genom hela processen. Vår helhetslösning inkluderar allt från att förbereda, administrera och skicka in anbudet till att erbjuda vägledning och assistans i uppföljning och slutrapportering när stödet har blivit godkänt och utbetalt.

Kontakta oss idag på 010-121 94 00 eller skicka ett mejl till info@eways.se för att få mer information om våra tjänster och hur vi kan hjälpa er. Vi ser fram emot att vara er partner i arbetet mot en grönare framtid!