Nu är det hög tid att söka bidrag för dig som önskar installera laddstationer för publik användning. Sista chansen att söka bidrag från Klimatklivet för i år är mellan 21 och 30 september.

Klimatklivet är ett statligt investeringsstöd till åtgärder som ger minskade utsläpp. Störst antal ansökningar har gällt laddstationer för laddning av elbilar och laddhybrider i publik miljö. Det totala anslaget för Klimatklivet har varit 2,4 miljarder kronor under 2020 och medel kan sökas vid speciella ansökningstillfällen, ett antal gånger per år. Sista ansökningstillfället för 2020 är mellan den 8-18 november 2021.

Klimatklivet är ett statligt investeringsstöd till åtgärder som ger minskade utsläpp. Störst antal ansökningar har gällt laddstationer för laddning av elbilar och laddhybrider i publik miljö. Det totala anslaget för Klimatklivet har varit 1,9 miljarder plus ytterligare 400 miljoner som följer med från föregående år. Det innebär att det totala anslaget för Klimatklivet 2021 landar på cirka 2,3 miljarder kronor. Medel kan sökas vid speciella ansökningstillfällen, ett antal gånger per år.

Sista period för ansökan 2021: 8-18 november

En publik laddstation definieras som en laddstation som är tillgänglig för allmänheten och placerad där vem som helst kan använda laddstationen. Exempel på detta kan vara allmänna parkeringsplatser, köpcentrum, resecentrum eller utmed landsvägar.

Du som söker kan få upp till 50% av investeringskostnaden i stöd. Är ni intresserade av att etablera publika laddstationer?

Kontakta oss, så hjälper vi er genom hela processen!

Kontakta oss

 

För dig som vill etablera en icke-publik laddstation finns andra bidrag att söka.

Bidrag till privatpersoner

Vill du installera en laddbox hemma? Då har du tidigare kunnat ansöka om ett så kallat Ladda hemma-stöd; bidraget hanterades fram till den 31 december 2020 av Naturvårdsverket, men har nu ersatts av ett så kallat grönt avdrag och hanteras istället av Skatteverket. I dag finns cirka 10 miljoner kronor kvar i den avsatta potten och som privatperson kan du få upp till 50 % i avdrag (max 50 000 kronor) för både laddbox och installation. Det nya avdraget går att ansöka om när som helst på året.

Våra laddboxar

Bidrag till bostadsrättsföreningar och samfälligheter

Sitter ni i styrelsen för en bostadsrättsförening eller en samfällighetsförening har ni också möjlighet att söka bidrag från Naturvårdsverket och få upp till 50% i bidrag (dock högst 15 000 kronor per laddpunkt). Som bostadsrättförening eller samfällighetsförening som vill etablera icke-publika laddstationer är ni inte bundna till att ansöka om bidrag under vissa ansökningsperioder. Ni kan alltså söka bidrag när som helst på året. Kontakta oss så berättar vi mer, eller läs mer i vår artikel om bidrag för laddbox i bostadsrättsförening!

Bidrag till företag, organisationer, energibolag och kommuner

Vill ni installera laddstationer för era besökare och anställda? Då finns också möjlighet att söka bidrag från Naturvårdsverket. Även här gäller upp till 50% i bidrag (högst 15 000 kronor per laddpunkt) och det går bra att ansöka när som helst på året. Totalt finns idag 65 miljoner kronor kvar i potten för icke-publika laddstationer.

Läs mer om hur du kan ansöka om bidrag för laddstation till företag; vilka villkor som gäller för att få stödet beviljat, hur ansökningsprocessen ser ut och om bra saker att tänka på när du ansöker om bidraget. Vi finns, som alltid, till hjälp under hela ansökningsprocessen. Kontakta oss för mer information så berättar vi mer!

Kontakta oss