Nu är det hög tid att söka bidrag för dig som önskar installera laddstationer för publik användning. Sista chansen att söka bidrag från Klimatklivet för i år är mellan 21 och 30 september.

Klimatklivet är ett statligt investeringsstöd till åtgärder som ger minskade utsläpp. Störst antal ansökningar har gällt laddstationer för laddning av elbilar och laddhybrider i publik miljö. Det totala anslaget för Klimatklivet har varit 2,4 miljarder kronor under 2020 och medel kan sökas vid speciella ansökningstillfällen, ett antal gånger per år. Sista ansökningstillfället för 2020 är mellan den 21 och 30 september.

Bidraget kan sökas av alla, utom privatpersoner. Det innebär bland annat företag, energibolag, kommuner och bostadsrättsföreningar.

En publik laddstation definieras som en laddstation som är tillgänglig för allmänheten och placerad där vem som helst kan använda laddstationen. Exempel på detta kan vara allmänna parkeringsplatser, köpcentrum, resecentrum eller utmed landsvägar.

Du som söker kan få upp till 50% av investeringskostnaden i stöd. Är ni intresserade av att etablera publika laddstationer?

Kontakta oss, så hjälper vi er genom hela processen!

Kontakta oss

 

För dig som vill etablera en icke-publik laddstation finns andra bidrag att söka.

Bidrag till privatpersoner

Vill du installera en laddbox för laddning av elbil hemma? Då kan du ansöka om bidrag för laddstation för privatpersoner, när som helst på året. Bidraget hette tidigare ladda-hemma-stödet. Idag finns cirka 10 miljoner kronor kvar i potten och du som privatperson kan få upp till 10 000 kronor i bidrag (max 50%) för laddbox och installation.

Bidrag till bostadsrättsföreningar och samfälligheter

Sitter ni i styrelsen för en bostadsrättsförening eller en samfällighetsförening har ni också möjlighet att söka bidrag från Naturvårdsverket och få upp till 50% i bidrag (dock högst 15 000 kronor per laddpunkt). Som bostadsrättförening eller samfällighetsförening som vill etablera icke-publika laddstationer är ni inte bundna till att ansöka om bidrag under vissa ansökningsperioder. Ni kan alltså söka bidrag när som helst på året. Kontakta oss så berättar vi mer!

Bidrag till företag, organisationer, energibolag och kommuner

Vill ni installera laddstationer för era besökare och anställda? Då finns också möjlighet att söka bidrag från Naturvårdsverket. Även här gäller upp till 50% i bidrag (högst 15 000 kronor per laddpunkt) och det går bra att ansöka när som helst på året. Totalt finns idag 65 miljoner kronor kvar i potten för icke-publika laddstationer.