Eways, den ledande oberoende laddoperatören, anpassar organisation och bemanning för att möta nya marknadsförutsättningar.

Eways har visat en stark tillväxt sedan starten 2015. Under 2023 omsatte verksamheten ca 300 miljoner kronor och under 2024 budgeteras för ytterligare omsättningstillväxt, men i lägre takt och med en anpassning till att möta nya marknadsförutsättningar.

Medan tillväxttakten för nyinstallation av laddstationer normaliseras, ökar efterfrågan på innovativa laddtjänster. Ledningen planerar därför omfördelning av resurser och medarbetare, effektiviseringsåtgärder och organisationsförändringar, vilket har lett till att Eways idag har lagt ett varsel som omfattar 40 tjänster.

– Vi måste anpassa vår organisation för att kunna behålla vår position i en föränderlig marknad och vara såväl lönsamma som konkurrenskraftiga. Samtidigt känns det otroligt tungt att behöva lämna besked om varsel till de medarbetare som kan komma att beröras. Vi strävar efter att ge stöd och genomföra denna process på bästa möjliga sätt, säger Niclas Sahlgren, VD.

Nu vidtar förhandlingar med fackliga företrädare. Ambitionen är att kunna ge besked så snabbt som möjligt, med respekt för alla inblandade parter.